Om föreläsaren Johan Norén

Nyfikenheten till det personliga ledarskapet och viljan av att göra skillnad har gjort att Johan nu jobbar som rådgivare till några av landets mest framstående organisationer och företagsledare.

Att öka ansvaret till det inre ledarskapet och skapa alternativa tankar och skapa en tydligare medvetenhet till sina styrkor skapar kraft och energi som får individer och grupper att växa.  

Johan jobbar idag med såväl stora som små företag och organisationer inom både offentlig sektor och privat näringsliv och skräddarsyr er föreläsning efter er ledningsgrupps eller arbetsplats specifika behov.

Några av de ämnesområden Johan arbetar med är hur skapar vi en långtids friskskriven arbetsplats. Modigt, tydligt och modernt ledarskap skapar tillåtande klimat för återhämtning. Eget ansvar får andra att växa. Kraften i förändringsprocesser. Få en ökad produktivitet genom att prioritera och säga nej. Hur får vi organisationen att växa genom tydliga målsättningar. Hur växer vi som människor genom att vårda det friska. Vikten i att fatta kraftfulla beslut.

Stress.

Johan har egen erfarenhet av att vara sjuk då han varit långtidssjukskriven p.g.a. stressrelaterad ohälsa med tillhörande utmattningssyndrom samt utmattningsdepression. Efter att ha genomgått rehabilitering så har han fördjupat sina kunskaper inom coaching, ledarskap samt stress och intervjuat flera hundra företagsledare, ledningsgrupper inom olika branscher, yrkeskategorier och människor ifrån olika delar av samhället för att fördjupa sig i de bakomliggande faktorerna till stress och hur man kan jobba förebyggande för att bibehålla en hög produktivitet och långsiktig hållbar hälsa för sig själv och på arbetsplatser.

Denna erfarenhet har fått honom att nu utbilda ledningsgrupper samt företag genom att öka kunskapen och kunna tolka signaler på obalans och överbelastning och hur man kan genom ett tydligt och modernt ledarskap kan öka produktiviteten för företag och dess medarbetares långsiktiga utveckling. Detta och mycket mer delar han med sig under sin föreläsning konsekvensen av en tanke som är titeln på Johans inspirationsföreläsning.

Föreläsningen belyser stressorer, symptom på obalans och sannolika konsekvenser av långvarig stress och dess negativa konsekvenser samt metoder och strukturer på hur man som verksamhet kan jobba förebyggande för att bevara friska medarbetare på våra arbetsplatser och skapa långtids friskskrivna arbetsplatser med ökad produktivitet.

Det finns otroligt mycket man kan göra för att förebygga stressrelaterad ohälsa. Första steget är att förstå att stress skapar minskad produktivitet, minskad kreativitet samt minskad lönsamhet, till sitt försvar är det svårt att förstå någonting man inte vet någonting om som man inte varit med om själv där av det stora värdet för företag att börja utbilda sig i det som man inte vet någonting om. Hur kan vi bibehålla en hög produktivitet och samtidigt bibehålla en långsiktigt god hälsa? Det går att skapa genom att sluta prata om stress som något fördelaktigt, sluta skapa en arbetskultur där stress är accepterat som något positivt. Många säger vi tar tag i det senare men om inte nu, när? om inte du, vem?.

Föreläsningarnas värdefulla slutprodukt är att som företag öka förståelsen till mänskliga beteenden, skapa kunskap om stress och på såsätt spara tid, tjäna pengar och skapa ett långlivat vinstrikt företag med en självförverkligande personal politik.

"Ökad psykisk ohälsa är fortsatt den dominerande
orsaken till sjukfrånvaro.

Den psykiska ohälsan dominerar samtliga förmåner som analyseras i rapporten.

För sjukersättning och aktivitetsersättning, där det skett en vändning, minskar även antalet nybeviljanden på grund av psykiatriska diagnoser, men de utgör fortfarande en betydande andel.
Inom sjukpenning är ökningen i psykiatriska diagnoser betydligt kraftigare än i andra diagnosgrupper.

Både inflödet och antalet pågående sjukfall uppvisar avtagande ökningstakter även för psykiatriska diagnoser, men de är ändå att betrakta som höga. Ångest- och stressyndrom samt förstämnings- syndrom utgör tillsammans över 90 procent av sjukskrivningarna på grund av en psykiatrisk diagnos och det är framför allt ångest- och stressyndrom som ökar. Det gäller för både kvinnor och män".

Källa försäkringskassan.

Utvalda artiklar:

Några kunder sagt om Johan

"Passar ledare, ledningsgrupper och bolag generellt om inte annat så får man sig själv en tankeställare och blir enkelt otroligt motiverad." 

- David Rönnberg CEO Indiska Magasinet AB

 

"Stort tack Johan. Berörande och Berikande.
Blev huvudämnet vidare in på kvällen." 

- Frida Hult. Sergel Kredittjänster AB

 

"Vi bad Johan om hjälp att med en coachande workshop berörande frågor om stress i samband med en stort förändringsarbete. Personalen uppskattade verkligen dina råd och öppenhet kring dina egna erfarenheter. Johan fans även som stöd för ledningsgruppen i samband med workshopen för hur frågor och vidare arbete skulle tacklas. Tack Johan" 

- Daniel Hörnqvist - VD på addnature

Kom i kontakt med föreläsaren

Skicka ett mail till Johan på johan@forelasaren.se

Följ Johan på sociala medier

ta del av nyheter, föreläsningar och mycket mer

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >