Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

SAGT OM JOHAN:

"Passar ledare, ledningsgrupper och bolag generellt om inte annat så får man sig själv en tankeställare och blir enkelt otroligt motiverad."

 

David Rönnberg CEO Indiska Magasinet AB

" Tack Johan, du har verkligen gjort avtryck i vår verksamhet."


Marie Andersson Rektor Holstagårdsskolan.

"Man får sig en tankeställare och börjar fundera över sitt eget beteende. Denna föreläsning passar alla, inte minst chefer då vi lever i en ständigt uppkopplad och stressig tillvaro både privat och i arbetslivet.”

Ulrika Hultfeldt
Arbetsförmedlingen

Bokar du Johan får du lyssna på en berättelse som berör och som du aldrig har hört förut!

Vi ger Johan våra allra varmaste rekommendationer och tackar honom för att han har hjälpt oss framåt.

Lisa Holmberg  Human Resources Manager Sweden Arrow Electronics

Bra energi, rätt tonalitet, underhållande utan trams. Trovärdigt, tänkvärt och rakt. Helt i min smak!
Leif Nordin, Ledarnas Sveriges chefsorganisation.

Föreläsare inom Stress, Arbetsglädje & Motivation

Johan är en internationell föreläsare och coach med kunder i norden samt USA och anlitas av bland annat Försvarsmakten, Karolinska Sjukhuset, HM, Volvo, Ikea  Regeringskansliet, Peab, Polismyndigheten, Carlsberg mfl.

Ämnesområden som Johan pratar om är bland annat arbetsglädje, bemötande, samarbete , träna för hjärnan, friskfaktorer, strategier för ett hållbart arbetsliv, hantera förändring, vikten av personligt ansvar för att öka gruppens produktivitet, hantera stress och hög belastning, självledarskap, lusten och motivationen i att vara produktiv över lång tid. Vad behöver vi för att må bra och prestera optimalt långsiktigt?

För alla är det nya tider och helt andra förutsättningar.

Hur skapar vi motivation, glädje i en tid som inte blev som vi hade tänkt oss.

Vissa jobbar mer än någonsin, vissa blev av med sina jobba och andra längtar efter att något ska hända. Många har upplevt livet på paus, levt i en bubbla i väntan på ett datum för att kunna köra på där både tristess och stress visar sig. Hur skapar vi den friska arbetsplatsen? hur skapar vi en parallell strategi för återhämtning och hur kan vi jobba vidare med detta på individnivå och ur ett ledarskapsperspektiv

Det här är en föreläsning om hur vi individuellt och tillsammans kan hjälpas åt genom att dela strategier och må bra faktorer samt fungera tillsammans trots rådande nuläge.

Hur bibehåller vi humöret, tålamodet, energin, framtidstron där vi över tid fått höra håll ut? 

Hur håller vi ut och hur kan vi jobba med kortsiktiga samt långsiktiga fördelaktiga processer som skapar må bra med fördelaktiga prestationer när vi behöver det som mest.

Du får exempel och förhållningssätt oavsett din roll på din arbetsplats samt privat bättre ska kunna hantera press, stress och tidigt upptäcka signaler på obalans hos dig själv och dina medarbetare. 

Vikten av eget ansvar och att hjälpas åt för att tillsammans skapa arbetsglädje, bevara friskfaktorerna för att skapa en långtids frisk arbetsplats med produktiva och välmående medarbetare. 

Målsättningen är att du efter föreläsningen ska känna mindre press, minskad stress och istället en ökad energi samt ökad motivation i att bidra till den dagliga arbetsglädjen. 

Med ett mål att inspirera människor och företag i en positiv riktning, skapa gladare arbetsplatser, tillföra energi, skapa kraft i grupper där vi gör varandra bättre, hanterar förändring, fokusera på det som är bra och att så länge det finns tid så finns det möjligheter.
En inspirations föreläsning om vikten av att i tuffa tider skapa en positiv energi, få alla att dra åt samma håll, välja attityd, inställning och se förändring som möjlighet till utveckling.
En föreläsning om vikten av att alla tar personligt ansvar i att skapa en positiv stämning i den dagliga verksamheten där alla är delaktiga i att skapa arbetsglädje där vi gör varandra bättre.

 

”Bra energi, rätt tonalitet, underhållande utan trams. Trovärdigt, tänkvärt och rakt".

Leif Nordin, Ledarnas Sveriges chefsorganisation.

Kom i kontakt med föreläsaren

Skicka ett mail till Johan på johan@forelasaren.se

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >