Skip to content

Den moderna hjärnforskningen visar att hjärnan är det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss. Träning kan vara lika effektivt mot lindrigare depressioner som antidepressiva mediciner. Detta måste uppmärksammas mer när nästan en tredjedel av befolkningen någon gång insjuknar i en depression. Att det är nyttigt att röra på sig har…

Läs mer >

Allt fler känner psykiskt obehag inför jobbet. Det visar nya Jobbhälsoindex i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex. Nära en miljon svenskar vittnar om olust inför arbetet minst några gånger per månad. Fyra av tio flera gånger i veckan. Sömnlösa nätter, vantrivsel och olustkänslor. Stress. Ångest. Längtan efter att kunna lämna arbetsgivaren. Drygt 8 procent av de…

Läs mer >

Stress är ohälsosamt och dåligt för hjärtat, det vet man. Men vad som egentligen händer i en stressad kropp har man inte riktigt koll på. Men nu kan forskare vara en förklaring på spåren. Med hjälp av ultraljudsteknik har lundaforskarna Åsa Rydén Ahlgren och Magnus Cinthio med medarbetare upptäckt att stresshormonerna adrenalin och noradrenanlin ökar…

Läs mer >

Arbetsgivare måste börja anpassa sig till en yngre generation som ställer högre krav på att ha roligt och trivas på jobbet. Särskilt i de fall där arbetsgivaren inte kan konkurrera med en hög lön, handlar det om att de på allvar måste se till att jobbet ger de anställda arbetsglädje. Det menar Samuel West vid…

Läs mer >

Den digitala informationen flödar över oss hela tiden. Mobil pling och blinkanden pockar på vår uppmärksamhet. Forskare inom neurovetenskap, sociologi och IT försöker nu förstå hur den ständigt ökande mängden information påverkar våra hjärnor, som till exempel minnet och hjärnans plasticitet. Forskarna utvecklar nya tekniker för att få barn att klara av koncentration i den…

Läs mer >

Svensk dokumentär från 2017 om nyligen bortgångna Tim Bergling, alias Avicii. En av Sveriges största musikexporter väljer plötsligt att sluta vid 27 års ålder. Musikvärlden undrar och fansen är chockade. Vi följer Tim Berglings fantastiska resa som artisten Avicii. Från de första stapplande mixarna, till världshits och spelningar med Madonna. Men framgången har ett pris…

Läs mer >

6 av 10 tjänstemän i privat sektor känner sig stressade på jobbet, enligt Unionens nya stressindex. Störst andel, 66 procent, anger att hög arbetsbelastning är orsaken, följt av otydlighet vad gäller ansvarsfördelning och ledarskap. Det framgår också att det finns tydliga könsskillnader – där kvinnor upplever sig stressade i högre grad än männen. Av de…

Läs mer >

En frisk arbetsplats har balans mellan det som krävs och de resurser som står till buds för arbetet. Höga krav behöver inte vara skadliga men de behöver balanseras med resurser. Att ha högre krav än resurser för arbetet leder till hög arbetsbelastning och stress hos de som ska utföra arbetet. Arbetsgivarens organisation behöver ge förutsättningar…

Läs mer >

”Känslan av att vara pressad från flera olika håll gör att många mellanchefer ofta är stressade och känner att de har svårt att räcka till.” Då mellanchefen ofta tenderar att vara ensamma i sin roll samt i strukturen och utanför det viktiga sociala skyddsnätet av en grupp där möjligheten finns att både ventilera samt ta…

Läs mer >

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >