Skip to content

  Riktigt roligt att vara en del av chef-ledardag och sortera i “mycket att göra” då det är skillnad på stress, mycket att göra samt få mycket gjort.   Då det inte finns några färdiga mallar och inga generella lösningar på individuella utmaningar var avsikten att i ledarskapet plantera tankar samt tid för reflektion om…

Läs mer >

Nu lägger vi i en extra växel och pressar ut och in det sista lilla. Nu effektiviserar vi och levererar lite extra.. Bara lite, lite till sedan vilar vi.. Nu är vi ju där igen, du vet ju om att du ljuger för dig själv och du vet om att sen aldrig kommer för du…

Läs mer >

Medarbetare som brusar upp? Här är varningssignalerna på utmattning – och tipsen som kan spara företaget stora summor. “De flesta baxnar när de ser prislappen på en längre sjukskrivning”, säger Länsförsäkringars hälsostrateg Kristina Ström Olsson. Fortfarande är det mer laddat att prata om psykisk ohälsa än om fysiska åkommor på jobbet. Det visar en undersökning från…

Läs mer >

Närmare 100 medarbetare inom tio kommuner och ett landsting har ingått i ett försök med reflekterande kollegiala samtalsgrupper på jobbet. De träffades två timmar i veckan under tio veckor. Samtalen följde en strukturerad metod och leddes av utbildade handledare. Syftet med projektet, som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, drog igång, var att se om gruppsamtal…

Läs mer >

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >