Skip to content

Att aktivt jobba för att skapa långsiktiga hållbara medarbetare och långtidsfrisskrivna arbetsplatser kan vara att avsätta tid för reflektion. Där medarbetaren inte söker efter någon med mest antal ledarskaps kurser utan en medmänniska som har energi och tid att vara närvarande och bry sig på riktig, via empati, sympati och som via nyfikenhet försöker förstå…

Läs mer >

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >