Ta del av artiklar, podcasts, event och mycket mer med Johan Norén

Chefens ledarstil kan leda till en kollektiv stress.

Kollektiv stress när chefen inte lyssnar på de anställda Chefens ledarstil kan leda till en kollektiv stress, enligt forskaren Tanja Kirkegaard. Hennes doktorsavhandling bygger bland annat på en studie av ett medicinskt laboratorium, som visar att olika grupper kan reagera mycket olika på stress. Tanja Kirkegaard är psykolog på den arbetsmedicinska kliniken i Herning på…

Varannan anställd stressad på jobbet.

Nästan varannan anställd, 45 procent, känner sig stressad på jobbet. Det visar en ny undersökning som företagshälsan Avonova har genomfört. Varannan anställd stressad på jobbet. Statistik från över 28 000 hälsoundersökningar som företagshälsan Avonova har genomfört visar att jobbstress är väldigt vanligt förekommande. Nästan varannan anställd, 45 procent, känner sig ofta eller till och med…

Höga krav ger fler utbrända.

Långtidssjukskrivningarna i finansbranschen ökar rejält. Det visar en ny rapport från Finansförbundet som nu varnar för en allt stressigare arbetsmiljö med hård kontroll och tung arbetsbörda. Storbankernas rörelseresultat har ökat, under samma period har antalet anställda minskat och varje medarbetare producerar nu ett större värde. Men samtidigt varnar fackförbundet Finans- förbundet för en ohållbar arbets-…

Träna för hjärnan.

Den moderna hjärnforskningen visar att hjärnan är det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss. Träning kan vara lika effektivt mot lindrigare depressioner som antidepressiva mediciner. Detta måste uppmärksammas mer när nästan en tredjedel av befolkningen någon gång insjuknar i en depression. Att det är nyttigt att röra på sig har…

Stressforskaren Peter Währborg ger sin syn på orsakerna till stressrelaterade sjukdomar

Peter Währborg: “Sparka inte på den som ligger” Man slutar aldrig att förvånas. Fyrtio år av mitt liv har jag ägnat åt att arbeta med stress och stressrelaterad ohälsa. Inte minst åt den svåra frågan om varför antalet sjukskrivningar ökar så dramatiskt. Och varför så många av dessa sjukskrivningar förorsakas av stress, inte minst bland…

Årets Jobbhälsoindex: Allt större psykiskt obehag inför jobbet.

Allt fler känner psykiskt obehag inför jobbet. Det visar nya Jobbhälsoindex i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex. Nära en miljon svenskar vittnar om olust inför arbetet minst några gånger per månad. Fyra av tio flera gånger i veckan. Sömnlösa nätter, vantrivsel och olustkänslor. Stress. Ångest. Längtan efter att kunna lämna arbetsgivaren. Drygt 8 procent av de…

Stress påverkar kärlen mer än man tidigare trott.

Stress är ohälsosamt och dåligt för hjärtat, det vet man. Men vad som egentligen händer i en stressad kropp har man inte riktigt koll på. Men nu kan forskare vara en förklaring på spåren. Med hjälp av ultraljudsteknik har lundaforskarna Åsa Rydén Ahlgren och Magnus Cinthio med medarbetare upptäckt att stresshormonerna adrenalin och noradrenanlin ökar…

Se arbetsglädje som något genuint viktigt.

Arbetsgivare måste börja anpassa sig till en yngre generation som ställer högre krav på att ha roligt och trivas på jobbet. Särskilt i de fall där arbetsgivaren inte kan konkurrera med en hög lön, handlar det om att de på allvar måste se till att jobbet ger de anställda arbetsglädje. Det menar Samuel West vid…

Vår stressade hjärna.

Den digitala informationen flödar över oss hela tiden. Mobil pling och blinkanden pockar på vår uppmärksamhet. Forskare inom neurovetenskap, sociologi och IT försöker nu förstå hur den ständigt ökande mängden information påverkar våra hjärnor, som till exempel minnet och hjärnans plasticitet. Forskarna utvecklar nya tekniker för att få barn att klara av koncentration i den…

Några kunder sagt om Johan

"Passar ledare, ledningsgrupper och bolag generellt om inte annat så får man sig själv en tankeställare och blir enkelt otroligt motiverad." 

- David Rönnberg CEO Indiska Magasinet AB

 

"Stort tack Johan. Berörande och Berikande.
Blev huvudämnet vidare in på kvällen." 

- Frida Hult. Sergel Kredittjänster AB

 

"Vi bad Johan om hjälp att med en coachande workshop berörande frågor om stress i samband med en stort förändringsarbete. Personalen uppskattade verkligen dina råd och öppenhet kring dina egna erfarenheter. Johan fans även som stöd för ledningsgruppen i samband med workshopen för hur frågor och vidare arbete skulle tacklas. Tack Johan" 

- Daniel Hörnqvist - VD på addnature

Kom i kontakt med föreläsaren

Skicka ett mail till Johan på johan@forelasaren.se

Följ Johan på sociala medier

ta del av nyheter, föreläsningar och mycket mer

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >