Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Ta del av artiklar & podasts om stresshantering och motivation med Johan Norén

Nästan tre av tio har symtom på utmattning och runt hälften funderar på att lämna sitt arbete.

Resultatet från enkätundersökningen visar att de som jobbar i sjukvården mår sämre jämfört med svenska arbetstagare i stort. Nästan tre av tio har symtom på utmattning och runt hälften funderar på att lämna sitt arbete. Något färre av läkarna – var tredje – uppger att de funderar på att byta jobb. Det är vanligast att…

Utmattningssyndrom: Så kan arbetsplatsen stötta

Riskfasen – chansen att förebygga utmattningssyndrom Utmattningssyndrom kommer inte över en natt. Varningssignalerna visar sig ofta långt innan. Symptom som sömnlöshet, huvudvärk eller magbesvär kan komma och gå. En del söker vård för upprepade infektioner. Även på jobbet kan man se tecken på att något inte står rätt till. Det kan till exempel handla om…

Så kan läkares och annan vårdpersonals arbetsmiljö bli bättre.

Vilka är de största riskerna för att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa i sjukvården och de viktigaste faktorerna för att hålla sig frisk? Det har Myndigheten för arbetsmiljökunskap undersökt de senaste två åren. Nu kommer deras svar. https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2023/12/myndighet-sa-kan-lakarnas-arbetsmiljo-bli-battre/  

Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress

Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan. Mellan juni 2019 och juni 2023 ökade antalet sjukskrivna med stressrelaterad diagnos med nästan 50 procent. Varför sjukskrivningstalen har ökat de senaste fyra åren är oklart, men trenden har sett liknande ut sedan 90-talet. – Den underliggande…

Därför är svenskar så stressade.

Aldrig tidigare har så många svenskar varit sjukskrivna på grund av stress. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan, som Kollega nyligen skrivit om. Mellan juni 2019 och juni 2023 ökade antalet sjukskrivna med stressrelaterad diagnos med nästan 50 procent. Den främsta orsaken till sjukskrivningarna är bristande arbetsmiljö. Men varför de ökat så kraftigt de…

I dag finns en större insikt om att det kan drabba vem som helst.

Fler återinsjuknar i utmattningssyndrom Statistiken är nämligen dyster. Antalet personer som sjukskrivs för utmattning ökade stort under 10-talet. Nytt är att: En fjärdedel av de drabbade har återinsjuknat i samma diagnos. Allt yngre drabbas. Allt fler män drabbas, men kvinnor i 30-årsåldern drabbas mest. I vården drabbas allt fler läkare. Det tar längre tid att…

?

Ni tar er ej tid att besvara ett mail eller ens återkoppla och ni jobbar själva med kundservice, levererar värde till kunder men vet själva inte hur man besvarar ett mail? Det är detaljerna som gör skillnad. Sitter inte grunden spelar det övriga ingen roll.

Lag!!!

Ta en för laget vs förvänta sig och få tre för jaget. Lagidrott vs Jagidrott. Lagarbete vs Jagarbete. Lagkänsla vs Jagkänsla. Lagkapten vs jagkapten. Ta en för laget vs ta en för jaget. Vad är bäst för laget vs vad är bäst för jaget? Få alla att jobba åt samma håll eller jobba åt mitt…

Gnäll föder gnäll.

En positiv stämning kommer inte av sig själv, den skapar man tillsammans genom att börja reflektera över sitt eget ansvar till det kollektiva, någon behöver vara modig, kliva in och stoppa processen genom att vara tydlig då energier, kommentarer och beteenden smittar. Chef eller kompis? Ledare eller medberoende? Jagarbete vs lagarbete? Vi och dom eller…

Några kunder sagt om Johan

"Passar ledare, ledningsgrupper och bolag generellt om inte annat så får man sig själv en tankeställare och blir enkelt otroligt motiverad." 

- David Rönnberg CEO Indiska Magasinet AB

 

"Stort tack Johan. Berörande och Berikande.
Blev huvudämnet vidare in på kvällen." 

- Frida Hult. Sergel Kredittjänster AB

 

"Vi bad Johan om hjälp att med en coachande workshop berörande frågor om stress i samband med en stort förändringsarbete. Personalen uppskattade verkligen dina råd och öppenhet kring dina egna erfarenheter. Johan fans även som stöd för ledningsgruppen i samband med workshopen för hur frågor och vidare arbete skulle tacklas. Tack Johan" 

- Daniel Hörnqvist - VD på addnature

Kom i kontakt med föreläsaren

Skicka ett mail till Johan på johan@forelasaren.se

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >