Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Alla andras fel.

Det är mycket alla andras ansvar!

Det är samhällets ansvar, det är regeringens ansvar, det är ledningens ansvar, det är chefens ansvar, det är skolans ansvar, det är rektorns ansvar, det är lärarnas ansvar, det är hr’s ansvar!! Det är vädrets ansvar!


Är det verkligen så eller kan det vara jobbigt att se sin del i uppkommen situation och reflektera över vad är min del, vad är mitt ansvar?  Vilken del har jag i detta? Vad kan jag själv ta ansvar för och kanske till och med be om ursäkt för min del om varför det blev som det blev? Vad gjorde jag som påverkade situationen åt denna riktningen?

I kommunikation är det ofta den andras ansvar till uppkommen situation.

Ok men vad är mitt ansvar?

Förmågan att reflektera över sin egen situation och se sin del av helheten.

Vad är vinkeln och vad är mitt ansvar?

Kan ju knappast alltid vara någon annans ansvar och någon annans fel.

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >