Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Arbetsglädje genom välbefinnande och ledarskap med Johan Norén

Arbetsglädje på arbetsplatsen är det alla organisationer strävar efter, både för individers välbefinnande och organisationers framgång.

Genom att skapa en positiv och trivsam arbetsmiljö kan medarbetare känna sig motiverade, engagerade och produktiva.

Arbetsplatsen kan vara ett ställe dit man går för att få energi och känna glädje då man känner att man behärskar och utvecklas i sin profession.

Att få känna sig duktig och att man klarar av sina uppgifter, kommer i mål med sina arbetsuppgifter kan gör att man känner arbetsglädje dvs glädje i arbetet. God stämning i den dagliga verksamheten och arbetsglädje kan var två helt skilda saker.

Individen har ett stort eget ansvar att bidra till en positiv energi och ett fördelaktigt arbetsklimat där man ser, bekräftar, inkluderar och pratar gott med och om varandra. Där man gödslar med positiv uppmuntran, vågar ge beröm och positiv feedback. Där kulturbärarna och dom informella ledarna bär ett ansvar att föda och vårda en positiv arbetskultur, få in och ta hand om de som är nya i gruppen för att snabbt skapa samhörighet.

Stress på arbetsplatsen

Ledarskapet kan spela en avgörande roll i att främja arbetsglädje på arbetsplatsen. En tydlig, ärlig, inspirerande och stöttande ledare kan skapa en kultur där medarbetare känner sig stolta, viktiga och respekterade.

Ta ut en riktning. Ge tydliga mål så att uppdraget är klart och att individerna har en tydlig vision om varför vi gör som vi gör och vart vi är påväg, tydlighet skapar trygghet, trygghet skapar fokus, ge kontinuerlig feedback och jobba aktiv med uppföljning, erkänn prestationer och det dagliga slitet så har du som ledare kommit en bra bit på vägen.

Ge medarbetarna möjlighet att ha kontroll över sitt arbete och fatta beslut som påverkar deras arbetsuppgifter kan öka deras engagemang och arbetsglädje.
Ge utrymme och ansvar så kan kollegor känna sig mer motiverade och uppskattade. Eget ansvar får andra att växa.

Relationerna spelar också stor roll i upplevelsen av arbetsglädje. Uppmuntra samarbete, kommunikation och teamarbete, det kan skapa en positiv och stödjande arbetsmiljö. Genom att bygga starka och positiva relationer kan medarbetare känna sig delaktiga och uppskattade.Jobba aktiv med innanförskap.

Möjligheter till personlig utveckling och professionell utveckling kan också öka medarbetares motivation och engagemang. Genom att investera i medarbetares kompetensutveckling och karriärmöjligheter kan organisationer visa att de värdesätter och investerar i sina medarbetare. Utvecklas du utvecklas vi.

Försök balansera mellan arbete och fritid för arbetstagaren , detta för att upprätthålla arbetsglädje. Erbjud flexibla arbetstider, möjligheter till distansarbete och stöd för välbefinnande kan organisationer bidra till en hälsosam arbetsmiljö där medarbetare trivs och presterar på sin bästa nivå och samtidigt får egen tid. Individen får också ges möjligheter till reflektion om det egna ansvaret i att vårda sina friskfaktorer, vara professionell i att separera på fritid och arbete, jobba aktivt med sina förberedelser för att ge sig själv förutsättningar för att vara hållbar över tid.

Processen är levande och acceptera att vi som mycket annat inte kommer bli klara, vi jobbar i processen och accepterar utmaningen. Det vi tränar på blir vi bättre på.

Utvalda artiklar:

Några kunder sagt om Johan

"Passar ledare, ledningsgrupper och bolag generellt om inte annat så får man sig själv en tankeställare och blir enkelt otroligt motiverad." 

- David Rönnberg CEO Indiska Magasinet AB

 

"Stort tack Johan. Berörande och Berikande.
Blev huvudämnet vidare in på kvällen." 

- Frida Hult. Sergel Kredittjänster AB

 

"Vi bad Johan om hjälp att med en coachande workshop berörande frågor om stress i samband med en stort förändringsarbete. Personalen uppskattade verkligen dina råd och öppenhet kring dina egna erfarenheter. Johan fans även som stöd för ledningsgruppen i samband med workshopen för hur frågor och vidare arbete skulle tacklas. Tack Johan" 

- Daniel Hörnqvist Regional Manager Internetstores Nordic

Kom i kontakt med föreläsaren

Skicka ett mail till Johan på johan@forelasaren.se

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >