Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Det är nu om någonsin det gäller!! Att leda i tuffa tider genom att ta en riktning. 

Tack SKF.

Att vara glad, motiverad, inspirerad, och sprida fördelaktig energi när allt går bra är ingen konst. 

Konsten att vara inspirerad, motiverad, sprida fördelaktig energi till sin omgivning och se möjligheterna är hantverket som bör tränas parallellt i den dagliga verksamheten.

Då gränsen mellan arbete och privat många gånger suddats ut där man ofta tar med sig jobbet hem innefattar också att gränsen åt andra hållet mellan privat och arbete många gånger blivit hårfin, att ligga nära processen och bli påmind genom att öka förmågan att reflektera om vad man för med sig in utifrån för att professionellt kunna fokusera på målet och den dagliga verksamheten kan få direkt fördelaktiga konsekvenser med ett team som drar åt samma håll.

Att lägga ansvaret på chef, ledning och hr skapar en orimlighet då alla äger ansvaret och är en viktig del i att skapa helheten.

Att se, bekräfta, uppmuntra sin omgivning ofta mycket och läge, skapa meningsfulla utbyten av kompetens, ha en strategi för mentala och fysiska friskfaktorer,  fokusera på fördelarna och medvetet föra in detta utifrån och vårda det inifrån kan bevisligen öka uthålligheten, öka toleransen, öka tålamodet och det positiva klimatet med fördelaktig energi. Detta gör att individen samt gruppen har motståndskraft för att kunna stå emot när det blåser och rikta kraften mot målet då vi utmanar utmaningen. 

 

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >