Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Det läggs många gånger ett orimligt ansvar på ledning/chef/hr att skapa må bra på arbetsplatsen.

 

Till dig som engagerar (Hr/chef/friskvårdsansvarig osv) dig internt i skapa event med en ambition att främja dina medmänniskors välmående.

 

Det finns inget värde i att själv bli sjuk på andras bekostnad.

 

Din och er ambition över att vilja hjälpa och skapa värde för andra och era medarbetare internt bör ej gå ut över ditt egna välmående. 

 

Jag har för många gånger hört ”det ska bli jätteroligt att du kommer till oss men tyvärr så kan jag ej vara med på eventet jag själv varit ansvarig för då jag själv nu blivit sjuk” för att det ska vara en slump.

 

Där det super höga engagemanget av att skapa eventet/konferensen kan vara det sista lilla av en sammanlagd mängd press som får bägaren att rinna över. 

 

Där många bär på skyhöga ambitioner, hög ansvarskänslan över att alla ska bli nöjda och allt blir perfekt, en hög känslan av brist på kontroll över att få ihop ett innehåll som skapar värde med en ofta orimlig tidsram samt orimliga förutsättningar som passar alla, en tro över att allt hänger på en själv kan vara en del i att ens ambitioner över att vilja andra väl går utöver sitt egna välmående. 

 

Där de interna kraven på det digitala nu även ska innefatta perfekt ljus, perfekt ljud, perfekt uppkoppling, ett perfekt kroppsspråk  som går igenom rutan med en ambition att ”vi vill få igång samt nå exakt alla” vilket ofta skapar en orimlighet. 

 

Ni kommer inte nå alla för det finns dom som redan har bestämt sig att söka och leta efter något som inte passar innan ni ens har presenterat vad ni ska göra.

 

“Kunde det inte vara lite längre framförhållning? varför la ni det på en onsdag? kunde det inte varit lite längre? kunde det inte varit lite kortare? hur kunde ni lägga det på en fredag? varför la ni det efter lunch? varför la ni det innan lunch? hade det inte varit bättre att vara utomhus? varför var vi utomhus kunde vi inte varit inomhus? osv där man istället för att vara tacksam för att ni engagerar er och försöker istället lägger ansvaret utanför sig själv i att skapa må bra och är kritisk. 

 

Att sänka inre kraven på perfektion, utgå ifrån att man gör så gott man kan med de förutsättningar och resurser man har, sänka ambitionsnivån i att nå alla då det finns dom som redan bestämt sig för att vad du än skapar för innehåll så passar det inte, sänka ansvarskänslan och tron över att allt hänger på en själv, våga be om hjälp, kan skapa en minskad press och upplevd stress och istället lust glädje och kreativitet i att skapa ett event som når dom som bär på ett öppet sinne och bevarar ditt långsiktigt välmående. 

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >