Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

För ett smart och säkert arbetsmiljöansvar.

Bra balans en säker väg framåt.

Tack Sirius, industriarbetsgivarna, ledarnas, pappers, Sveriges ingenjörer, unionen och samtliga 300 åhörare som tog sig tid för att lyssna för möjligheten att vara en del av er dag där vi nu inte kan säga ” det där har jag sett och det var bara en tidsfråga”.

Där ambitionen var att öka kunskaperna om de smygande negativa konsekvenserna av kronisk stress och öka medvetenheten i ledarskapet om vikten av återhämtning och hjärnvila för att bibehålla våra medarbetare långtids friskskrivna.

Där vi nu har en ökad kunskap i att upptäcka den pressade samt stressade medarbetare och genom ett modigt inre ledarskap våga avbryta en negativ spiral i tid då väggen är effekten av en process över tid. Där av vikten att besitta kunskap samt mod för att kunna tolka tecken och symptom för att tidigt reagera och hjälpa varandra som medmänniskor att bibehålla och bilda en positiv process.

Att sluta upprepa ”jag ska bara”, ” det gäller inte mig”, börja sätta gränser, skapa tydliga förväntningar, skapa en kollektiv öppenhet, prioritera hjärnvila, delegera samt be om hjälp, våga vila, omvärdera perfektion kan få direkt fördelaktiga konsekvenser.

Sjukt mycket att göra samt sjukt lite återhämtning får sällan friska konsekvenser.

Glädje till livet.

Bli inte bitter, bli bättre.

 

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >