Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Här blev kommunanställda friskare – med träning på arbetstid.

Lycksele kommun har haft mycket höga sjuktal bland de anställda.
För att göra något åt problemet började man söka upp personer som var i riskzonen för att bli utbrända och erbjöd dem högintensiv träning på arbetstid.
Och nu har satsningen gett resultat.

 

Lis-Marie Österlind är en av de 17 anställda vid Lycksele kommun som i höst haft högintensiv intervallträning på arbetstid. Anledningen är kommunens höga sjuktal, som man försöker få ned.

 

Projektet med riktade insatser har pågått i två år och totalt har 67 anställda gått träningsprogrammet. Samtidigt har sjuktalen bland de kommunanställda sjunkit från 8,8 procent i december år 2015 till 6,3 procent i december år 2018.

Satsningen fortsätter.

 

Nu fortsätter satsningen under våren. Anställda som håller på att bli utbrända söks upp och erbjuds högintensiv träning.

 

– Det kan vara så att man är sjukskriven eller riskerar att bli sjukskriven för en utmattning. Det kan vara fysiska bekymmer som att man har högt blodtryck, säger  Camilla Persson, som är rehabansvarig vid Lycksele kommun.

Men handlar verkligen arbetsmiljön om att trampa mer cykel?

 

– Ja. Vi har sett att man sänker blodtrycket och höjer konditionen. De höga sjuktalen har nu faktiskt sjunkit, säger Camilla Persson.

I klippet hör du hur deltagaren Lis-Marie Österlind mådde före – och efter – träningen

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/har-blev-kommunanstallda-friskare-med-traning-pa-arbetstid

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >