Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Jobbmejlande på fritiden stressar även familjen?

Förväntningar på anställda att de ska läsa och svara på mejl utanför arbetstid innebär ökad stress inte bara för den anställde, utan även för familjemedlemmar. Det visar en amerikansk studie.

Krav på ständig tillgänglighet skapar en slitning mellan jobb och åtaganden i privatlivet som i sin tur leder till oro och stress. Det påverkar både den anställde och hens familj, enligt studien “Killing me softly: electronic communications monitoring and employee and significant-other well-being” från det amerikanska universitetet Virginia Tech.

 

Att inte kunna delta i hushållsarbete eller lägga barnen på grund av jobb som behöver bli klart skapar slitningar inom familjen, enligt tidigare forskning. Nytt i denna studie är att det inte måste röra sig om faktiskt arbete.

 

Det räcker med förväntningar om ständig tillgänglighet och krav på att kolla mejl utanför arbetstid för att det ska bli slitningar i familjen.

– Vår forskning visar att flexibla jobbgränser ofta förvandlas till jobb helt utan gränser vilket äventyrar hälsan hos både anställda och deras familjer, säger William Becker, en av forskarna bakom studien i en kommentar.

 

Policies för mejl-hantering utanför arbetstid är ett sätt att komma till rätta med problemet, anser William Becker. Om det inte hjälper kan nästa steg vara att göra inställningar så att mejl till anställda inte släpps igenom mellan vissa klockslag på dygnet.

 

– Det är också viktigt att företagets förväntningar på de anställda när det gäller mejlhantering kommuniceras tydligt. Om det ingår i uppdraget att man behöver vara tillgänglig på mejlen utanför kontorstid så ska det tydligt stå i arbetsbeskrivningen, säger William Becker som menar att tydlighet minskar stress och oro för både anställda och deras familjer.

https://www.prevent.se/arbetsliv/halsa/2018/jobbmejlande-pa-fritiden-stressar-aven-familjen/?utm_source=fb&utm_campaign=daily&utm_content=jobbmejlande-pa-fritiden_artikel_280918

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >