Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Kliv in eller kliv av.

Förr och för inte allt för längesedan var det populärt att chefen, ledarskapet och ledningsgruppen var placerad högst upp, längst in, längst bort och långt ifrån människorna och den dagliga verksamheten i tron om att vara hierarkiskt placerad över resterade.

Glädjande är att det är nya tider där fler och fler förstår värdet av att vara närvarande, värdet av att ligga nära den dagliga processen i bemötandet och mötet med sina medmänniskor.

Där vikten av en god relation, ett genuint intresse för medmänniskans välmående, trivsel samt utveckling står i fokus nu överskuggar och kommer utplåna det diktatoriska, auktoritära ledarskapet, ett ledarskap oftast influerat och glorifierat utifrån, en modell man trott varit framgångsrik men där nu många fått ett uppvaknade om att det ej är att föredra. 

Nya tider kräver nya beteenden där många har ett val om att vara en del av det nya och transformera sig i sitt ledarskap, detta för att kunna vara ledare och utveckla sin förmåga av att vara genuint intresserad av människor och medmänniskors välmående, intresse av att bygga relation, bygga förtroende, bygga tillit, bygga trygghet för att gemensamt skapa samsyn i skapandet av internt och externt värde.

Hur vill jag vara som ledare? Hur vill jag uppfattas som ledare? Hur vill jag att mina medarbetare pratar om mig när jag ej är närvarande? Hur vill jag att mina medmänniskor ska känna sig när dom går hem? Hur kan jag hjälpa mina medarbetare att känna sig trygga, inkluderade, och en viktig del i helheten?

Det intressanta är att en stämning går ofta att ta på när man kommer utifrån, en känsla av inkldeiringe eller exkludering, en känsla av vi eller dom.

En stämning säger ofta mycket om vilken typ av relation som finns internt.

 

”För mig är inte ledarskapet så märkvärdigt. För mig är det väldigt mycket relation. Intresset av andra människor. Om du inte är intresserad av andra personer/människor/dina medarbetare så hävdar jag att du kan vara chef och styra och ställa, men om du inte är genuint intresserad och vill lyssna och försöka förstå då kommer du inte så långt som du ska göra. För mig är det viktigt att få en relation och att det finns någon form av förtroende. Jag är inte bara intresserad av människan utan även vad dom har att säga”

Micael Bydén ÖB

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >