Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Men gör inte stress oss effektiva? Man pratar ju om positiv stress?

Men gör inte stress oss effektiva? Man pratar ju om positiv stress?
”Vi tror att vi behöver stress för att vara framgångsrika, att vår energi kommer från en hög adrenalinnivå. Vi har börjat förlita oss på stressen som ett sätt att få saker gjorda. Vi överbokar oss. Vad vi inte ser är att medan lite stress kan få oss att klara en deadline, börjar mycket stress försämra alla våra funktioner, såväl kroppsliga som psykologiska och kognitiva.”
Emma Seppälä
Forskningschef på Stanford University.

“Positiv stress finns inte, eftersom ordet blir meningslöst då det finns lika lite som positiv lunginflammation.Stress innebär egentligen inget annat än otillräcklighet. Känslan av att inte räcka till. När hjärnan inte hittar någon lösning på livets påfrestningar uppstår känslan av otillräcklighet. Minnet glömmer sin uppgift och inte ens det kommer man ihåg till nästa dag. Det känns som att det är alltför mycket att tänka på och alldeles för lite att tänka med. Kanske är det just detta som är utmaningen, att ta sig själv på allvar.Om du har fått in en sten i din sko och stenen skaver foten då behöver du i första hand varken meditation eller motion. Varken nyandlighet eller aromaterapi. Du behöver snöra upp skon och ta ut stenen.Vanmaktens bojor är inte smidda i järn. Det går att ta ut stenen ur skon när man vet var den finns annars får man leta. Ingen annan gör det åt dig. Bara du äger ditt liv”.
Tack Peter Währborg. Läkare och fd. chef för Stressinstitutet i Göteborg

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >