Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

”Miljarder skäl att förbättra arbetsmiljön”

Idag presenterar Facken i Välfärden rapporten ”Miljarder skäl att förbättra arbetsmiljön” som visar att kommuner och regioner kan spara miljarder på att minska sjukfrånvaron.

Rapporten visar att det mellan år 2010 och 2023 skedde en femdubbling av stressrelaterad sjukfrånvaro i Sverige. Välfärdssektorn är överrepresenterad i statistiken och fyra av fem drabbade är kvinnor.

Rapporten visar att de sammantagna kostnaderna för sjukfrånvaron var 51,4 miljarder kronor i kommuner och regioner år 2023. Det är den högsta kostnaden sedan 2013, med undantag för corona-åren.

De fem fackförbunden är Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Sveriges Lärare, Vision och Vårdförbundet som tillsammans företräder cirka 1,2 miljoner anställda i välfärdssektorn.

 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=1261621

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >