Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Nästan tre av tio har symtom på utmattning och runt hälften funderar på att lämna sitt arbete.

Resultatet från enkätundersökningen visar att de som jobbar i sjukvården mår sämre jämfört med svenska arbetstagare i stort. Nästan tre av tio har symtom på utmattning och runt hälften funderar på att lämna sitt arbete.

Något färre av läkarna – var tredje – uppger att de funderar på att byta jobb. Det är vanligast att läkare under utbildning eller som bara hunnit arbeta en kort tid i yrket, är 21–36 år, samt är bland dem som arbetar mer än 45 timmar per vecka, har de tankarna.

Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor sticker även ut eftersom de upplever mer krav, etisk stress och större obalans mellan arbete och privatliv. En annan sak som utmärker sjukvårdens anställda är att den sociala gemenskapen beskrivs som starkare i vården än på arbetsplatser generellt.

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >