Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

“Ohälsa bland chefer ökar kraftigt”

Sju av tio chefer anser att arbetet är så pass psykiskt påfrestande att de har svårt att koppla bort tankarna från jobbet på fritiden. Det visar en ny rapport gjort av Saco. Mer än 60 procent av de tillfrågade cheferna har arbetat trots sjukdom för att ingen annan kan göra jobbet.

– Chefer är oftast ensamma i sin yrkesroll och har en mycket hög arbetsbelastning. Sjukskrivningarna bland dem ökar och problemen är allra störst i offentlig sektor. Det är en ohållbar situation, säger Göran Arrius ordförande Saco.

Det gränslösa arbetet är speciellt utmärkande för chefer. Arbetssättet gör det svårt att skilja på vad som är arbetstid och ledighet. Utrymmet för återhämtning räcker inte till vilket är avgörande för ett hållbart arbetsliv.

– Värst drabbade är kvinnliga akademiker inom offentlig sektor. Det är mycket allvarligt och den siffran måste vändas omedelbart, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

Över 30 procent av de tillfrågade cheferna upplever att de har ett psykiskt ansträngande arbete eller har en hög arbetsbelastning. Samtidigt anser 25 procent av dem att de har övervägt att minska sin arbetstid just på grund av hälsoskäl.

‑ Ingen ska behöva må dåligt av sitt jobb. Arbetsplatser som erbjuder chefer avlastning i det administrativa arbetet och mindre personalgrupper har visat sig vara ett bra recept för en bättre psykosocial arbetsmiljö, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

När akademiker får rangordna de viktigaste jobbfrågorna uppgav sex av tio att en bra chef är viktigast. Hög lön och förmåner kommer först på tredje plats

‑ En bra chef är en förutsättning för att medarbetarnas hälsa på arbetsplatsen ska främjas. Därför är det viktigt att man har de resurser och organisatoriska förutsättningar som krävs. Risken finns annars att färre vill bli chefer i framtiden och det vore en farlig utveckling, säger Göran Arrius ordförande Saco.

https://www.saco.se/opinion/rapporter/om-chefen-ar-sjuk–vem-tar-da-hand-om-personalen/

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >