Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Råd för minskad stress på arbetsplatsen med Johan Norén

Att motverka stress på arbetsplatsen kan vara avgörande för att uppnå en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. 

Johan tipsar om följande åtgärder för att sträva mot en hållbar arbetsplats:

Tydlig och öppen kommunikation är viktigt för att undvika överbelastning, missförstånd och osäkerhet som kan leda till stress.

Se till att medarbetarna förstår sina roller och sina ansvarsområden, att det finns tydliga mål och förväntningar samt rimliga förutsättningar.
Jobba aktivt för att stärka känslan av VI, och arbeta aktivt med att höja stoltheten på individnivå samt organisatoriskt. Det VI gör är viktigt, och det VI gör,  det gör VI bra.

Fördela arbetsuppgifter på ett realistiskt sätt för att undvika överbelastning. Se till att medarbetarna har tillräckliga resurser och verktyg för att utföra sina arbetsuppgifter effektivt och långsiktigt  hållbart sätt.

Lyssna in och i vissa fall erbjud möjligheten till att erbjuda flexibla arbetstider eller arbetsarrangemang för att främja en bättre balans mellan arbete och privatliv. Detta kan minska stressen och öka trivseln på arbetsplatsen.

Regelbundna  medarbetarsamtal och stöd för att hjälpa medarbetarna att förbättras och utvecklas i sina roller. Detta kan minska osäkerhet och stress relaterad till prestation och öka tryggheten.
Träna på att hantera press, reflektera och identifiera vikten av förberedelser och höj standarden för att möta press med press.

Uppmuntra hälsa och välmående: Erbjud hälsoaktiviteter och resurser på arbetsplatsen, som till exempel fysisk aktivitet utan prestation och krav, tyst tid, reflektion eller ergonomiska förbättringar. Detta kan hjälpa medarbetarna att hantera stress och främja deras fysiska och mentala välbefinnande.
Utnyttja den faktiska evidens som forskningen påvisar att det finns tecken på att fysisk aktivitet kan främja välbefinnande.

Handskas med konflikter eller problem på arbetsplatsen så snabbt som möjligt för att undvika att de eskalerar och orsakar stress. Skapa en miljö där medarbetare känner sig trygga att uttrycka sina åsikter och lösa problem på ett konstruktivt sätt med hjälp av varandra.

Erbjud möjligheter till fortbildning och utveckling för att hjälpa medarbetarna att förbättra sin kompetens och känna sig mer bekväma i sina roller. Detta minskar stressepåslaget och ökar självförtroendet i utförandet.
Uppmuntra en positiv och stödjande arbetsmiljö genom samarbete, erkänna och belöna inte bara prestationer utan också inställning, attityd viljan att bidra, Engagemang och lyft fram en kultur av ömsesidig respekt och uppskattning, fokusera på fördelarna, inkludera, uppmuntra varandra ofta samt frekvent.

Skapa forum för meningsfullt kompetensutbyte och reflektion där alla får komma till tals, där vi tar vara på dom interna resurserna genom att fokusera på fördelarna med olikheterna,  bidra med erfarenhet, idéer, kompetens som stärker gruppen. Att de som bedömer sig själva som seniora är generösa med att dela med sig av sin rutin och sina erfarenheter och de som bedömer sig som juniorer vågar fråga. Där bra lag oftast består av erfarenhet och rutin samt ungdomlig entusiasm som pratar med och till varandra för att göra varandra bättre och jobba mot det gemensamt uppsatta målen.

Skapa en positiv arbetsmiljö: Uppmuntra en positiv och stödjande arbetsmiljö genom samarbete, erkänna och belöna insatsen, delaktighet, attityden, inställningen och inte bara prestationen, och lyft fram en kultur av ömsesidig respekt och uppskattning, fokusera på fördelarna, inkludera, uppmuntra varandra och gödsla med
positiva kommentarer och handlingar. Vi hjälps åt, vi gör varandra bättre och vi gör detta tillsammans.

Stress - "det gäller inte mig"

Johan har egen erfarenhet av att vara sjuk, då han i 2,5 år var sjukskriven p.g.a. stressrelaterad ohälsa..

Denna erfarenhet har fått honom att nu utbilda företag och öka kunskapen hos medmänniskor om att bli medvetna om signaler på obalans och överbelastning och hur man kan öka produktiviteten genom att vårda det friska. Detta och mycket mer delar han med sig under sin föreläsning konsekvensen av en tanke som är titeln på Johans inspirationsföreläsning om vilka fördelar som finns för hjärnan av fysisk aktivitet och av att bli medveten om hur man tänker. Föreläsningen belyser stressorer, symptom på stress och sannolika konsekvenser av långvarig stress samt hur man kan jobba förebyggande för att bevara det friska på våra arbetsplatser.

Utvalda artiklar:

Några kunder sagt om Johan

"Passar ledare, ledningsgrupper och bolag generellt om inte annat så får man sig själv en tankeställare och blir enkelt otroligt motiverad." 

- David Rönnberg CEO Indiska Magasinet AB

 

"Stort tack Johan. Berörande och Berikande.
Blev huvudämnet vidare in på kvällen." 

- Frida Hult. Sergel Kredittjänster AB

 

"Vi bad Johan om hjälp att med en coachande workshop berörande frågor om stress i samband med en stort förändringsarbete. Personalen uppskattade verkligen dina råd och öppenhet kring dina egna erfarenheter. Johan fans även som stöd för ledningsgruppen i samband med workshopen för hur frågor och vidare arbete skulle tacklas. Tack Johan" 

- Daniel Hörnqvist Regional Manager Internetstores Nordic

Kom i kontakt med föreläsaren

Skicka ett mail till Johan på johan@forelasaren.se

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >