Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

“Rätten att koppla ner”

Stressa oss inte när vi är lediga.

Att som chef i Göteborgs stad skicka e-post till sina medarbetare utanför ordinarie arbetstid skapar stress och dålig arbetsmiljö. Det är dags att våra politiker styr upp detta, skriver Sacorådet i Göteborgs stad.

Det finns flera och ofta sammanhängande orsaker till att medarbetare och chefer drabbas av stressrelaterad sjukdom. Att komma till rätta med den ökande ohälsan kräver ofta långsiktiga åtgärder:

* Utbilda chefer, ge dem befogenheter och resurser för att kunna stödja sina medarbetare på ett klokt sätt.

* Chefer ska tillåtas prioritera det nära ledarskapet framför andra uppgifter.

Kortsiktigt kan man rikta in sig på att begränsa faktorer som bidrar till ohälsosam stress. En faktor är oskicket att chefer tillåts skicka e-post till medarbetare på kvällar, helger och semestrar. Hinner man inte med sina arbetsuppgifter under arbetstid ska man kontakta sin chef för att få hjälp att prioritera. Att använda kvällar och helger för att hinna med sitt arbete skapar på sikt en ohållbar situation som kan leda till sjukdom.

Lagstiftat om e-postförbud.

Frankrikes nya lag ” Rätten att koppla ned” förbjuder arbetsgivare med mer än 50 anställda att e-posta sina anställda efter ordinarie arbetstid. Detsamma gäller telefonsamtal och SMS. Likande resonemang om lagstiftning förs även i Tyskland. Flera tyska bilföretag har infört begränsningar i hur e-post kan tas emot under semestrar och helger. I Sverige har Volvo Cars riktlinjer för bland annat e-post. Dessa betonar chefernas ansvar och att den som vill e-posta eller ringa efter ordinarie arbetstid uppmanas att vänta till nästa arbetsdag, eller åtminstone vara tydlig med att man inte begär svar eller åtgärd direkt.

Flexibilitet kräver sina offer.

Lagstiftning är kanske inte rätt väg att gå i Sverige. Flexibilitet och valfrihet att förlägga sin arbetstid är honnörsord som hörs från arbetsgivare och fackliga organisationer. Det får dock inte bli en flexibilitet som kräver sina offer i form av utmattning och psykisk sjukdom. Regeringen har uppmärksammat problemet i sin arbetsmiljöstrategi där bland annat det ”gränslösa arbetslivets” baksidor lyfts fram.

För att underlätta för chefer i staden kan våra politiker, som är ytterst arbetsmiljöansvariga, besluta om begränsningar när man får skicka e-post utanför ordinarie arbetstid. Det gynnar både chefers och medarbetares arbetsmiljö, kan införas omedelbart och kostar ingenting.

Varje chef har ett tydligt ansvar att inte medarbetare utsätts för en ohållbar arbetssituation. Cheferna kan behöva detta stöd för att begränsa sin och andras arbetstid så att alla kan ”koppla ned” efter arbetstid.

http://www.gp.se/debatt/stressa-oss-inte-när-vi-är-lediga-1.2697108

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >