Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Arbetsbelastningen är alldeles för hög och man har generellt sett ett för lågt stöd i sitt arbete att kunna utföra sina arbetsuppgifter

Över hälften av lärarna och förskollärarna arbetar ofta under en ohållbar arbetsbelastning, och nästan fyra av tio riskerar att bli utbrända.
Det visar en ny rapport från fackförbundet Sveriges lärare.
– Det här får stora konsekvenser i förlängningen för barn och elevers lärande, säger förbundsordförande Åsa Fahlén.

För första gången har fackförbundet Sveriges lärare gjort en studie om utbrändhet bland lärare. Rapporten visar att över häften av lärarna känner att de en eller flera gånger i veckan arbetar för hårt och att deras jobb gör dem känslomässigt dränerade.

– Arbetsbelastningen är alldeles för hög och man har generellt sett ett för lågt stöd i sitt arbete att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Arbetsmiljöarbetet är eftersatt på alldeles för många ställen. Och det här gör att jobbet man tycker är viktigt, roligt och meningsfullt blir alldeles för tufft, säger Åsa Fahlén.

https://www.tv4.se/artikel/n5jmu6Iivb7milgYqhU2G/laerare-larmar-i-ny-rapport-far-stora-konsekvenser-foer-elever

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >