Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Så gör chefer för att motivera medarbetarna

Om jag som chef märker att motivationen tryter bland medarbetarna, i vilken ände börjar jag?

”Min spontana tanke är att det saknas bekräftelse, något av det mest grundläggande i varje människas liv. Alltså en upplevd brist på förståelse för vad som är viktigt i livet och arbetslivet. För chefen gäller det att fälla ut känselspröten, hitta det där som får den enskilda individen att känna sig sedd och motiverad. Lära känna sina medarbetare. Någon kan ha en hund som betyder mycket, för andra kan relationer eller specifika uppgifter på arbetsplatsen vara av särskild betydelse. Något som chefen kan behöva ha koll på.”

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >