Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Skärpta lagkrav på fysisk aktivitet

Utredningens huvudsekreterare Kajsa Mickelsson till tidningen Allt om arbetsmiljö:

”Förändringar måste ske på bred front på många olika arenor, där våra arbetsplatser spelar en viktig roll. Vi vet att en stor del av den arbetsföra befolkningen har låg kondition. Det påverkar individen men också arbetsgivaren. Arbetslivet kan göra en stor skillnad.”

Utredningen föreslår att regeringen i arbetsmiljölagstiftningen tydliggör arbetsgivarens ansvar för att främja fysisk aktivitet och återhämtning under arbetsdagen.

https://chef.se/skarpta-lagkrav-pa-fysisk-aktivitet/

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >