Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Stress. Utmattningssyndrom som skapar depression.

FullSizeRender

Kommentaren det slog ner som en blixt ifrån en klar himmel och en vacker dag kunde jag inte resa mig är en kommentar som inledningsvis ofta används, men när man tittar på scenariot bakåt ofta inte helt stämmer med verkligheten då det i många fall finns tydliga symptom och tecken på obalans av långvarig upplevd stress.

Tecken som många blivit experter på att dölja genom att ljuga för sig själva och de som står en nära och där man ofta haft en god avsikt med att göra andra nöjda men totalt glömt bort sig själv med en oförmåga att säga nej.

Att över tid gå med tex hjärtklappning, minnesluckor, huvudvärk är lättirriterad samt andra tecken på obalans, men att trots att kroppen signalerar på att nuvarande levnadssätt inte är fördelaktigt att ändå köra på, kan vara ett tecken på att man nu kan ha tappat sin förmåga att se nyktert på sitt eget sätt att behandla sig själv samt ej vara medveten om säkra konsekvenser av fortsatt beteende.

Kommentaren det gäller inte mig är vanligt förekommande och där det tyvärr oftast gäller som mest då man tror sig vara lite starkare än alla andra och totalt tappat ödmjukheten till sig själv.

Tron där man tror sig tillhöra en starkare art än mänskligheten där det gäller alla andra utan en själv, men där det till sitt försvar är svårt att veta någonting om något man inte vet någonting om dvs vad konsekvensen är av att skjuta upp beslutet av att stanna upp när kroppen gör sitt bästa med att försöka få en att förstå men där den tyvärr lämnat sitt bästa drag till sist för att stoppa processen.

Att fokusera hårt på det uppsatta målet kan göra att man i sitt tunnelseende missar knoppen och vilka signaler den sänder till kroppen.

Där adrenalinet i kroppen gör att man känner sig forcerad men där ändstationen kan bli att kroppen säger nu orkar jag inte mera.
Att sluta stänga ute och förtränga känslor genom att vara ständigt sysselsatt, börja stanna upp och sänka egna krav på prestation och börja känna efter, träna på att slappna av och känna efter hur man mår och vad kroppen försöka säga kan stoppa en icke fördelaktig spiral och där man endast behöver göra en mindre justering för att slippa gå över gränsen och därefter leva i en helt ny verklighet.

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >