Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Stressforskningsinstitutets temablad Utbrändhet.

Gemensamt för de stressrelaterade sjukdomarna tycks vara fysisk trötthet, sömnstörning och problem med minne och koncentration. Till dessa centrala besvär tillkommer i regel ett flertal ytterligare symtom.

För den kliniska diagnosen utbrändhet ska minst fyra av följande symtom ha förelegat i stort sett varje dag i minst fyra veckor:

 • Koncentrationssvårigheter och minnesstörning.
 • Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav och göra saker under tidspress.
 • Känslomässig labilitet eller irritabilitet.

  • Sömnstörning.

  • Påtaglig svaghet eller uttröttbarhet.

  • Fysiska symtom som värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel, ljud- känslighet eller synrubbningar.

  Symptomen ska orsaka kliniskt signi!kant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. Symtomen beror ej på direkta fysiologiska effekter eller någon substans ( t ex missbruksdrog eller medicinering ) eller någon somatisk sjukdom eller skada (tex hypotyroidism, diabetes, infektionssjukdom).

  Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda, anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.

http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.117902.1362469005!/menu/standard/file/Utbrändhet.pdf

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >