Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Tack IKEA Linköping.

Att aktivt jobba för att skapa långsiktiga hållbara medarbetare och långtidsfrisskrivna arbetsplatser kan vara att avsätta tid för reflektion.

Där medarbetaren inte söker efter någon med mest antal ledarskaps kurser utan en medmänniska som har energi och tid att vara närvarande och bry sig på riktig, via empati, sympati och som via nyfikenhet försöker förstå på riktigt genom att träna på att lyssna in och känna av vart är vi som grupp och individer på väg och vad kan det få för långsiktiga konsekvenser.

Hur stödjer vi varandra i processen.

Inventera resurser, förutsättningarna, förväntningarna, kompetenserna, strukturerna, möjligheten till att påverka , acceptansen och toleransen för personlig återhämtning, tydliggöra det närvarande ledarskap i att våga lyssna kan skapa ett klimat där det är ok att prata om hur man känner och hur man mår där vi tillsammans stödjer varandra i processen för att nå våra gemensamma mål vilket kan skapa långsiktigt fördelaktiga konsekvenser.

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >