Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Tack Nordea.

Riktigt roligt att få möjligheten att föreläsa för ledningsgruppen på Nordea där frågeställningarna var hur vi bibehåller hög produktivitet samt ökar förståelsen för stressrelaterade sjukdomar och hur kan vi jobba vidare med detta på individnivå och ur ett ledarskapsperspektiv.

Att förstå att där man tystar ner, lägger locket på och försöker dölja att det finns en överbelastnings problematik som orsakar press som bildar stress och skapar utmattade medarbetare skapar större problem än där man genom ett modigt ledarskap vågar lyfta frågorna och inventera orsakerna.

Att börja med att anställa ledare som har ett genuint intresse av att förstå människor, implementera ödmjukhet till sig själv och till andra i att stålmannen/stålkvinnan enbart finns i fantasin, investera tid och använda medarbetarsamtal med sympati, empati prata med medmänniskan och inte om resultaten kan få direkt positiva effekter.

Konsekvent följa upp och prata om hur vi som medarbetare mår,skapa ett öppet klimat och en tolerans där man hjälper varandra i processerna.

Inventerar förutsättningarna, förväntningarna resurserna samt strukturerna och litar på de långsiktiga vinster man får då produktivitet och resultat är en effekt om hur man mår kan bidra till att stoppa en negativ process i tid och skapa långsiktigt fördelaktiga konsekvenser med ökad produktivitet samt ett bibehållen välmående.

Inget resultat har något värde om priset innebär att någon bli sjuk och att jobba när man är sjuk sällan får friska konsekvenser.

Att möta människan i hur den mår kan vara ett sätt att börja bygga långtids friska arbetsplatser där ett stort humankapital blir ett fördelaktigt sparkapital i långtidsfriska medarbetare.

Glädje till livet.

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >