Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Tipsen som sparar miljonbelopp – upptäck utmattningen i tid.

Medarbetare som brusar upp? Här är varningssignalerna på utmattning – och tipsen som kan spara företaget stora summor.

“De flesta baxnar när de ser prislappen på en längre sjukskrivning”, säger Länsförsäkringars hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

Fortfarande är det mer laddat att prata om psykisk ohälsa än om fysiska åkommor på jobbet. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar, där fler än var femte anser att det saknas förståelse för depression, ångest och utmattningssyndrom i arbetslivet. Bland unga under 30 år tycker nästan var tredje att acceptansen för psykisk ohälsa är obefintlig.

 

“Unga har lite svårare att prata om psykisk ohälsa med chefen. De har ofta större utmaningar med sin roll på arbetsplatsen och är i vissa fall rädda att förlora jobbet om de visar sig sårbara”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

 

Många av dem som drabbas av utmattningssyndrom är målinriktade högpresterare som utmärker sig i teamet. Med andra ord handlar det inte sällan om medarbetare som få av kollegorna misstänker ligger i farozonen.

 

“Guldkornen är fantastiska för organisationen, men det finns en gräns för alla. Med personer som bara gasar på behöver man ha en tät dialog. Inte för att stämma av prestationerna, utan för att säkerställa att det också finns återhämtning i schemat bland alla andra mål.”

 

Som arbetsgivare gäller det alltså att ha kompetensen att uppfatta illavarslande signaler i tid. Här finns stora summor att spara genom att minska den skadliga stressen innan den har passerat gränsen till kollaps.

 

“De flesta baxnar när de ser prislappen på en längre sjukskrivning som medför kostnader för rehabilitering, omställning och personalomsättning. För en medarbetare som har en månadslön på 25.000 kronor handlar det om närmare 380.000 kronor för 12 månaders sjukskrivning. Beroende på faktorer som löneläge och sårbarhet i produktionen blir kostnaden högre. Det kan röra sig om en miljon kronor eller mer.”

Alla typer av beteendeförändringar kan vara signaler på utmattning. Särskilt stressrelaterade känsloyttringar ska man vara uppmärksam på.

“Många blir lättirriterade, får sämre tålamod och brusar upp hemma eller på jobbet. Samarbetsförmågan kan också försämras när man börjar tolka kollegorna på ett annat sätt än man brukar”, säger Kristina Ström Olsson.

Andra varningssignaler är hög frånvaro och att inte lämna ifrån sig arbetsuppgifter i tid.

“Koncentrationsförmågan försämras, man har inte samma fokus som tidigare. Fysiska symtom, som värk i nacke, rygg och huvudet, är också vanliga.”

Det finns mycket att vinna på att jobba förebyggande. Medarbetare som ligger i gränszonen för utmattningssyndrom, men som fångas upp och får stöd hittar ofta tillbaka ett mer normalt stressläge.

“För att lätta på oket behöver man plocka bort eller dela upp arbetsuppgifter, som projektlederi, under en period då man får tid att återhämta sig och känna sig mer stabil. Chefen kan också behöva hjälpa till med arbetstidsplaneringen. Men det är viktigt att hålla dialogen ödmjuk så att medarbetaren inte känner sig bortklippt från sina arbetsuppgifter.”

https://www.di.se/nyheter/tipsen-som-sparar-miljonbelopp-upptack-utmattningen-i-tid/

Försäkringskassan räknar med ett ökande antal sjukskrivningar de kommande åren. Efter ett trendbrott i fjol, då sjukskrivningarna minskade har de vänt uppåt igen under första halvåren 2018. Myndigheten räknar med att sjukskrivningstalen kommer att fortsätta stiga fram till 2021.

De psykiatriska diagnoserna, där den stressrelaterade ohälsan är vanligast, står för närmare hälften av alla sjukskrivningar.

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >