Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Träna för hjärnan.

Träning som medicin

Enligt Institutet för stressmedicin är regelbunden fysisk aktivitet en viktig del av behandlingen av utmattningssyndrom. Man ska börja försiktigt, utifrån personens egna förutsättningar. Målet är att på sikt komma upp i 40–60 minuter tre gånger i veckan. Intensiteten ska vara måttlig, ungefär som en rask promenad där pulsen och andhämtningen ökar något.

Enligt den evidensbaserade handboken Fyss, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, kan högintensiv träning i 15 minuter ge direkt ångest­lindring. Regelbunden träning i tio veckor kan ge effekter i upp till ett år. Då behöver man antingen träna 90 minuter med måttlig intensitet eller 75 minuter med hög intensitet, fördelat på tre till fem tillfällen i veckan.

https://tranaforhjarnan.podbean.com/e/anders-hansen-del-2/

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >