Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Utmattningssyndrom: Så kan arbetsplatsen stötta

Riskfasen – chansen att förebygga utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom kommer inte över en natt. Varningssignalerna visar sig ofta långt innan. Symptom som sömnlöshet, huvudvärk eller magbesvär kan komma och gå. En del söker vård för upprepade infektioner.

Även på jobbet kan man se tecken på att något inte står rätt till.

Det kan till exempel handla om att personen:

  • är mer irriterad
  • visar bristande empati
  • lätt hamnar i konflikter
  • drar sig undan, hoppar över raster
  • får svårare att hinna med tankekrävande uppgifter – och ofta kompenserar detta genom att ta med jobb hem.

De här problemen innebär inte i sig att någon har utmattningssyndrom, men det finns en risk att de leder vidare till akutfasen.

– Väldigt många av oss befinner sig i en riskfas någon gång i livet utan att få utmattningssyndrom. Därför finns det anledning att fundera över hur man hanterar de här tillstånden för att de inte ska utvecklas till utmattningssyndrom, säger Marie Åsberg, professor emeritus vid Karolinska Institutet.

 

https://www.suntarbetsliv.se/rapporterat/utmattningssyndrom-sa-kan-arbetsplatsen-stotta/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=artiklar2023vecka49&utm_content=utmattningssyndrom-sa-kan-arbetsplatsen-stotta

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >