Skip to content

Vaför ska ni boka Johan Norén?

"Vi på Elgiganten tror på att ett starkare team byggs genom att ha egen balans i livet och goda kollegor som tillsammans skapar arbetsglädje. Balans i livet, privat och på jobbet kräver både egen insats och goda kollegor. Men det är inte så lätt. Därför tog vi hjälp av Johan Norén som skapade en härlig stämning som öppnade våra sinnen. Att ha hög prestation kräver att man mår bra, kan hantera stress och peppar varandra men också att man sätter gränser. Ens eget välmående är viktigt. Det är viktigt att ta psykisk ohälsa på största allvar och ta vara på de verktyg som finns för att förebygga stress och utbrändhet hos sina medarbetare. Johans föreläsning öppnade upp till fina samtal och stärkte vår gemenskap och insikt. 

Tack Johan för att du gav oss insikt och tankeställare". 

Niclas Eriksson. VD Elgiganten. 

 

"Johan är fenomenal på att enkelt sätt förklara hur vi med våra tankar hjälper oss själva eller sätter krokben för oss själva, så valet av föreläsare var enkelt. Jag vill rekommendera företag, kommuner och landsting som på ett enkelt sätt vill ge sin personal enkla verktyg att hantera och utvecklas i sina tankar för att nå sina egna och verksamhetens mål att ta kontakt med Johan för en föreläsning eller längre uppdrag".

Marlene Eriksson AssisCO AB

 

”Johan gav oss på Länsförsäkringar Skåne två dagar med mycket skratt, engagemang och eftertanke.Vi bjöds på en gripande, personlig och genuin föreläsning som har en stor igenkänningsfaktor där skratten blandas med allvar och reflektion över sitt eget beteende.

Det är en fin förmån att få lyssnat på Johan och han berörde oss på många plan. Vårt arbete fortsätter inom organisationen och vi har fått många konkreta verktyg att använda oss av i vår strävan efter att bli en ännu friskare arbetsplats. Många av våra chefer och medarbetare har efter dessa dagar återkopplat att detta var den bästa föreläsningen av alla. Tack Johan, vi ger honom såklart de allra bästa rekommendationerna”.

Sofie Ferm HR Business Partner Länsförsäkringar Skåne

 

 

”På IKEA är våra medarbetare vår viktigaste resurs. Tack Johan för att du gav alla medarbetare på IKEA Borlänge en inspirerande föreläsning!

Jag kan varmt rekommendera Johan, en föreläsare som på ett generöst och personligt sätt berör. Johan gav oss en kväll med mycket skratt, allvar, eftertanke, konkreta tips och fokus på möjligheten att skapa en hållbar hälsa.”

Anna Wångmar People and Culture Manager IKEA Borlänge and IKEA Gävle.

 

”För oss på Peab är arbetet med att synliggöra och våga prata om stress viktigare än någonsin. Alla upplever någon gång stressande faktorer i livet, vissa gör det rent av dagligen.
Johan Norén har inspirerat ledningsgruppen flertalet tillfällen genom sina föredrag. Efter mötet med Johan får vi deltagare en ökad kännedom om vad som orsakar passivitet och stress.
Resultatet av föreläsningarna bildar en kollektiv syn på hur vi kan skapa friska arbetsplatser. Vi ser inspirerade fram mot samarbete med Johan”

Henrik Gustavsson Arbetschef Peab Anläggning AB 

 

”Johan Noren har hållit i brillianta föreläsningar hos oss på temat ’Hållbara medarbetare’. Jag kan varmt rekommendera honom både som föreläsare och bollplank kring att utveckla arbetsglädje och en hållbar arbetsplats där alla medarbetare får bli sina bästa jag. I sina föreläsningar delar Johan med sig av både egna erfarenheter, praktiska råd och goda exempel. Han har ett härligt engagemang och varvar sina inspirerande och träffsäkra föreläsningar med egen tid för reflektion för att vi alla ska kunna utveckla vårt självledarskap men även omtanke mot varandra. Vi ser med förväntan fram mot vårt fortsatta samarbete".

Martin Nossman CEO Collector Bank AB

 

”Johans föreläsning hos oss var fantastisk! Med en unik blandning av humor, värme och allvar, tar han upp både aktuella och svåra ämnen för alla som är intresserade av gruppdynamik och ledarskap! Johan är otroligt utlämnande och därmed kredibel och insiktsfull. Vi lärde oss alla vikten av att ta eget ansvar och våga sätta gränser men kanske framförallt vikten av empati och kärlek! Tack Johan!”

Magnus Oppenstam Chef SEB

 

”Johan tog oss igenom en chef-ledardag under ämnet stress och att vårda sig själv. Han pratade om vikten av att prioritera sin egen individuella återhämtning, att vi börjar prata om hur vi mår och börja se vinsterna med att be varandra om hjälp. Föreläsningen varvades med flera korta workshops och massor av skratt kring ett annars ganska allvarligt ämne. Vi fick insyn i hur vi tillsammans kan skapa arbetsglädje och bidra till varandras mående. Johans engagemang i ämnet är förträffligt och han lyckades hålla energinivån hög hos alla 30 deltagande chefer genom hela passet på 4 timmar. Framförallt är många av lärdomarna något vi kommer att ta vid och använda oss av framöver. Flertalet av våra chefer har efter denna dag återkopplat att detta var vår bästa chef-ledardag någonsin”.

Marcus Lindner HR-chef IKEA Örebro

 

”Vilken föreläsning! Tack Johan för en fantastisk föreläsning för alla våra chefer på IKEA Barkarby,  med ledarskapsutveckling när den är som bäst.  Du sprider, engagemang, känslor, eftertänksamhet, kunskap och humor med ditt enkla sätt på scen! Kan varmt rekommendera”.

Sara Hallbygård. Human resourse Manager på IKEA Group

 

”En personlig och inspirerande föreläsning som alla deltagare kunde relatera till. Om vikten av att lyssna på kroppens signaler, prioritera rätt i arbetslivet och ta ansvar för varandras arbetsmiljö. Ett uppvaknande för många som deltog om vilket ansvar vi har för vårt egna och andras välbefinnande samt den kultur som vi bidrar till på vår arbetsplats. Johan gav oss en personlig inblick i vilket ansvar vi som individer har för vår egen situation och vad konsekvenserna kan bli för oss själva, kollegor och verksamheten i stort om vi inte stannar upp och ändrar vårt beteende och vår kultur på arbetsplatsen. Johan engagerade 995 medarbetare båda live och på videolänk”.

Karolina Bäckström Skyddsombud Skatteverket

 

”Jag blev tipsad om Johan när jag var på en kurs. Vi anlitade Johan för vår höstkonferens och Johans föreläsning blev högt uppskattad hos oss. Jag som var ansvarig för själva bokningen har aldrig fått så mycket positiv feedback efter någon annan föreläsare vi har haft. För att sammanfatta kommentarerna jag fick så upplevdes föreläsningen som energirik, inspirerande, rolig, allvarlig, tänkvärd, motiverande och berörande. Det som de flesta fastnat för var att Johan delade med sig av sina egna erfarenheter vilket gjorde budskapet både djupt och trovärdigt. Föredraget diskuterades senare under kvällen och jag tror att allas våra ögon öppnades för hur vi kan både hjälpa oss själva och kollegor, att tidigare kunna se varningstecken för förhindra utbrändhet och för mycket stress. Jag hoppas att vi med denna erfarenhet blir ännu bättre på att ta hand om varandra, att kunna släppa lite på kontrollbehovet, att inte skämmas för att erkänna om vi är stressade och faktiskt våga be om hjälp.Vi har helt enkelt fått lite större insikt i vad som egentligen är viktigt i livet”. 

Kristin Olsén Swedish Orphan Biovitrum AB

 

”Bra energi, rätt tonalitet, underhållande utan trams. Trovärdigt, tänkvärt och rakt. Helt i min smak”

Leif Nordin, Ledarnas Sveriges chefsorganisation.

 

” Pricksäkert och Trovärdigt. Flera tycker att det var den bästa föreläsning de lyssnat på i samband med jobbet”

Gustaf Bratt. Nordea Sweden

 

”Johans föreläsning var verkligen uppskattad hos oss. I vår egen undersökning internt över vilka saker som har gjort mest skillnad hos oss under det senaste halvåret så toppade Johans dragning. Spontana reaktioner efteråt har varit ”Jag har verkligen börjat fundera över hur jag förhåller mig till arbetskamrater som jag märker inte mår bra, Johans föreläsning hos oss gav mig massor av värdefulla insikter”, ”Jag kände igen mig på flera punkter om det som Johan pratade om, nu vet jag att jag måste göra förändring.”

Anna-China Roos Gummesson. Head of HR Universal Music AB

 

"Vi bad Johan om hjälp att med en coachande workshop berörande frågor om stress i samband med en stort förändringsarbete. Personalen uppskattade verkligen dina råd och öppenhet kring dina egna erfarenheter. Johan fans även som stöd för ledningsgruppen i samband med workshopen för hur frågor och vidare arbete skulle tacklas. Tack!"

Daniel Hörnqvist. Regional Manager Internetstores Nordic.

 

"Otroligt inspirerande föreläsning som öppnade ögonen för många av oss och som nu hittat motivationen att göra förändringar för ett bättre välmående."

Malin Carlsson, HR & Malin Nordström. Marknad på Atea Sverige AB 

 

”Stort tack Johan. Berörande och Berikande. Blev huvudämnet vidare in på kvällen”

Frida Hult. Sergel Kredittjänster AB

 

"Passar ledare, ledningsgrupper och bolag generellt om inte annat så får man sig själv en tankeställare och blir enkelt otroligt motiverad."

David Rönnberg CEO Indiska Magasinet AB

 

”Föreläsningen pendlar mellan skratt och allvar på ett sätt som gör att man vill lyssna mer och mer och mer... Johan delade med sig av egna erfarenheter på ett öppet och ärligt sätt vilket gav extra djup och vikt till det han sa. Han gav oss enkla tips om hur vi kan vara mer observanta på tidiga tecken på stress och överbelastning samtidigt som han utmanade oss i publiken att tänka efter och reflektera. Johan är en fantastisk föreläsare som med enkla medel gav oss många intryck och mycket insikt i ett område som vi alltför sällan diskuterar. Efteråt var det många som återkopplade att detta var den viktigaste och bästa föreläsningen vi haft på många år”

Malin Berg Forsmarks Kraftgrupp AB

 

"Man får sig en tankeställare och börjar fundera över sitt eget beteende. Denna föreläsning passar alla, inte minst chefer då vi lever i en ständigt uppkopplad och stressig tillvaro både privat och i arbetslivet.”

Ulrika Hultfeldt Arbetsförmedlingen

 

 "Med stor passion och drivkraft håller Johan en gripande föreläsning där han med hjälp av sina egna erfarenheter lär oss om stress, förändringsledning och hur vi kan hjälpa varandra som medmänniskor genom att se och uppmärksamma varandra i vardagen. Tack Johan för en fantastisk föreläsning, jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med dig"

Erika Carlén, HR Partner Bravida

 

”Johan Noréns sätt att samtala om stress och hur den påverkar oss gav högskolans chefer en oförglömlig upplevelse. Många skratt och djupa insikter. En mycket personlig och ärlig betraktelse som gick rakt in i hjärtat.”

Gustaf Floderus, tf personalchef, Mälardalens högskola

 

”Det är mycket vinna eller försvinna som gäller. Det finns en stor press vad du ska prestera i livet och efter föreläsningen var det mycket positiva tongångar, det var ett bra fokus som kändes relevant, bra att få konkreta tips och vara förebyggande och observant på tidiga signaler vilket var mycket bra.  Det var inspirerande och det fick oss att ta detta med stress på allvar och få upp ögonen för problematiken och gav positiva tankar hur man kan jobba med det själv. Det var konkret och fångade allas intresse. Det var enormt att höra det surret som uppstod under diskussionspunkterna”.

Eva Albers.Senior Forskare, Docent, Dr. Chalmers tekniska högskola.

 

"Johan Norén är en stjärna på talarhimlen. På ett enkelt och humoristiskt sätt förklara Johan hur våra tankar kan hjälpa oss framåt och hur vi kan vända problem till utmaningar. Johan har en sådan otrolig förmåga att beröra, engagera och motivera genom att han vågar vara personlig och inte dölja något för sin publik. Vi kan alla känna igen någonting i Johans berättelse vilket skapar kollektiv trygghet och ett samtal om vad som egentligen är viktigt i livet och hur vi kan ta hand om varandra på bästa sätt.

Vi ger Johan våra allra varmaste rekommendationer och tackar honom för att han har hjälpt oss framåt".

Lisa Holmberg  Human Resources Manager Sweden Arrow Electronics

Några kunder sagt om Johan

"Passar ledare, ledningsgrupper och bolag generellt om inte annat så får man sig själv en tankeställare och blir enkelt otroligt motiverad." 

- David Rönnberg CEO Indiska Magasinet AB

 

"Stort tack Johan. Berörande och Berikande.
Blev huvudämnet vidare in på kvällen." 

- Frida Hult. Sergel Kredittjänster AB

 

"Vi bad Johan om hjälp att med en coachande workshop berörande frågor om stress i samband med en stort förändringsarbete. Personalen uppskattade verkligen dina råd och öppenhet kring dina egna erfarenheter. Johan fans även som stöd för ledningsgruppen i samband med workshopen för hur frågor och vidare arbete skulle tacklas. Tack Johan" 

- Daniel Hörnqvist - VD på addnature

Kom i kontakt med föreläsaren

Skicka ett mail till Johan på johan@forelasaren.se

Följ Johan på sociala medier

ta del av nyheter, föreläsningar och mycket mer

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >