Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

“Vi söker dig som är stresstålig”

LRG_DSC05537 3

”Vi söker dig som är stresstålig”.

Ännu ett skämt och blottande av okunskap.

Ca 36 000 svenskar går in i väggen varje år. Ca 200 av dessa personer dör.

Att annonsera att den som söker skall tåla något som är direkt negativ och som man över tid riskerar att bli sjuk av är också att avslöja samt blotta sig själv att något är sjukt.

Det bevisar att det är svårt att veta någonting om något man inte vet någonting om.

Vem utsätter sig själv och andra för en medveten fara?

Det är relativt få gånger OLW söker en medmänniska med jordnötsallergi som provsmakare till den nya nötmixen och sedan skulle acceptera att vederbörande kan drabbas av symtom som astma, kräkningar, ont i magen, eksem, svåra anafylaktiska reaktioner och även dödsfall orsakade av allergiska reaktioner mot jordnöt för att sedan uttala vi har inga större problem då vi har positiva nötter.

Ju mer förståelse, kunskap om de bakomliggande faktorerna som orsakar effekten stress ju tidigare kan åtgärder sättas in där man gör mindre justeringar.
Okunskap gör att signalerna missas av alla inblandade vilket tyvärr i många fall får förödande konsekvenser.
Utbildning, ödmjukhet, insikt kan vara att föredra för att skapa hållbara, produktiva, långtidsfrisskrivna arbetsplatser med tillhörande långlivade medmänniskor.

”Trots att vi är upplysta och lever i ett modernt samhälle jobbar människor fortfarande livet ur sig. Mer än 200 svenskar dör till följd av olika stressfaktorer, varje år.
En rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, slår fast att det finns en tydlig koppling mellan stress och hjärt- och kärlsjukdomar.
I rapporten framgår det att minst 200 personer dör varje år i Sverige till följd av olika stressfaktorer på jobbet.

Om man lägger ihop alla de här faktorerna blir det plötsligt ganska många som drabbas varje år. Det handlar alldeles säkert om över tusen personer, och av dem dör cirka 20 procent, säger Töres Theorell, professor på Karolinska Institutet”

”På senare år har forskningen kommit fram till hur hjärnan reagerar vid kronisk stress och att det ger skador på hjärnan. Då förstår vi också att vi kan bli sjuka av stress. Muskler, cirkulation och nervsystem påverkas. Utmattningssyndrom ger en förtunnad hjärnbark på insidan av pannloben. Hjärnan kan läka men det tar väldigt lång tid och understryker hur viktigt det är att jobba förebyggande för att folk inte ska insjukna, De här personerna går inte in i väggen för att de är svaga, tvärtom” Professor Marie Åsberg.

Att aktivt jobba för att skapa långsiktiga hållbara medarbetare och långtidsfrisskrivna arbetsplatser kan vara att sluta söka stålmannen/stålkvinnan som enbart finns i fantasin, sluta med strategier för att ”hantera” det som är sjukt och tro att gurkmeja tar bort dom bakomliggande faktorerna , börja inventera resurser, förutsättningarna, förväntningarna, kompetenserna, strukturerna, möjligheten till att påverka ,acceptansen och toleransen för återhämtning och tydliggöra det närvarande ledarskap.

Ödmjukheten för att vi alla är lika kan göra att vi slopar annonser som söker något som inte finns och där ingångsvärdet är sjuk.

Bli inte bitter, bli bättre.

Glädje till livet.

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >