Skip to content

Företag -   Ökad arbetsglädje genom minskad stress. Vi skapar arbetsglädje tillsammans.

Johan Norén är tidigare ishockeyspelaren som i ung ålder intresserade sig för coachning, mentalträning och ledarskap.

Ökad arbetsglädje. Vi skapar arbetsglädje tillsammans. Fördelaktiga resultat börjar med att vi skapar långsiktigt må bra.

Det finns flertalet saker att ta hänsyn till när vi skall skapa en arbetsplats där man känner trivsel, tillhörighet, uppskattning och där man känner att man bidrar.

Att vi gör något som vi känner är meningsfullt och där man känner att man gör skillnad, att vi gör något som vi är stolta över och som har betydelse för andra, att vi tar hand om och stöttar varandra under tiden genom att vara lyhörda och känna in våra medmänniskor via empati och sympati.

Att vi tillsammans skapar glädje och att vi utvecklar en färdighet genom nyfikenhet, tålamod och förståelse för att jobba med de som inte är som en själv, att vi skapar en trevlig, tillåtande, kreativ och fördelaktig arbetsmiljö som bidra till en fördelaktig hälsa och ett långsiktigt välmående.

Att vi internt och externt uttalar att vi är varandras arbetsmiljö och vi skapar arbetsglädje tillsammans. 

Hur kan vi ta ansvar på individnivå samt organisatoriskt för att tillsammans skapa en kreativ och fördelaktig energi där förutsättningarna möjliggör ett än mer sammansvetsat arbetsklimat där glädje och kreativitet skapar en fördelaktig produktivitet.

Hur jobbar vi med mer friskfaktorer och mindre sjukfaktorer? Hur skapar vi tillsammans arbetsglädje och en kreativ samt positiv arbetsmiljö?

Vad är ingredienserna för ökat ansvar och ökad medvetenhet av sitt beteende? Hur uppnår vi våra gemensamma mål och hur drar vi igenom processen från start till mål i förändringsprocesser?

Hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust samt motivation.

Målsättningen är att du efter föreläsningen ska känna dig mer energirik, uppleva mindre press och en ökad motivation och lust att bidra till en ökad arbetsglädje. 

Några av de ämnesområden Johan arbetar med är

 • Friskvård istället för sjukvård.
 • Kraften i förändringsprocesser.
 • Vikten av positiv feedback och behjälpliga samtal. 
 • Hur vi skapar en lågtidsfrisskriven arbetsplats.
 • Hur får vi organisationen att växa genom att öka det egna ansvaret.
 • Minska stress genom tydlig internkommunikation.
 • Vikten i att fatta kraftfulla beslut.
 • Starka motiv skapar starka resultat.
 • "Låt-gå" verksamhet går sällan framåt.
 • Beslutsamhet, tydliga visioner och handlingskraft får organisationer att växa.
 • Tydlig och tillåtande struktur för återhämtning.

Några kunder sagt om Johan

"Passar ledare, ledningsgrupper och bolag generellt om inte annat så får man sig själv en tankeställare och blir enkelt otroligt motiverad." 

- David Rönnberg CEO Indiska Magasinet AB

 

"Stort tack Johan. Berörande och Berikande.
Blev huvudämnet vidare in på kvällen." 

- Frida Hult. Sergel Kredittjänster AB

 

"Vi bad Johan om hjälp att med en coachande workshop berörande frågor om stress i samband med en stort förändringsarbete. Personalen uppskattade verkligen dina råd och öppenhet kring dina egna erfarenheter. Johan fans även som stöd för ledningsgruppen i samband med workshopen för hur frågor och vidare arbete skulle tacklas. Tack Johan" 

- Daniel Hörnqvist - VD på addnature

Coaching Ledarskap - Hållbart ledarskap.

Hållbart ledarskap kräver mod och nyfikenhet till andra medmänniskor. Hur kan vi skapa förutsättningar för att våra medansvariga mår bra och skapar fördelaktiga resultat över tid?  Hur skapar vi ett intern klimat där vi får andra att växa och mår bra under tiden? Hur jobbar vi med mer friskfaktorer och mindre sjukfaktorer? Hur skapar vi tillsammans arbetsglädje och en kreativ samt positiv arbetsmiljö?

Johan Norén jobbar idag med företagsledare och ledningsgrupper som yttre part för att dela tankar och strategier om hur man kan skapa ett hållbart ledarskap för att skapa en fördelaktig produktivitet med bibehållen hälsa.

Hur går vi från tanke till handling och hur tränar vi upp förmågan att fatta kraftfulla beslut som skapar långsiktigt fördelaktiga konsekvenser.

Några av ämnesområden är:

 • Modernt ledarskap.
 • Ökad produktivitet genom eget ansvar.
 • Släppa kontroll och låt andra växa.
 • Prioritera hjärnvila för att skapa engagerande ledarskap.
 • Fatta kraftfulla beslut.
 • Starkt och tydligt inre ledarskap skapar en framgångsrik kultur.
 • Rätt frågor i rätt forum skapar effektivitet.
 • Struktur, specifik och tydlighet skapar en långsiktig hållbar verksamhet.

Några kunder sagt om Johan

"Johan is many things to many people. Johan is a dynamic precedes and he will change your life, i know this to be true, because Johan has been instrumental in helping med change my life. To anyone out there that needs help in changing there lives, the obvious choice is johan. Johan is a living proof that his methods works and i have change my life and breaking boundaries that have been in front for me for years. Thank you johan for what you do and how you do it"

Eric Johnson

Träna för hjärnan  

Träna För Hjärnan är titeln på Johans inspirationsföreläsning om vilka fördelar som finns för hjärnan av fysisk aktivitet och betydelsen av att vårda det friska. 

Johan är delaktig i flertalet företag och deras aktiva friskvårdssatsningar där man eftersträvar en hög produktivitet tillsammans med ett långsiktigt välmående. Detta genom att förespråka fysisk aktivitet, hålla i föreläsningar samt utbildningar om hur man kan skapa en långtids friska medarbetaren samt den friska arbetsplatsen.

Företags friskvårdssatsningar som Johan varit engagerad i är bland annat Polismyndighete, Refune music Group AB,Stockholmshem AB, Indiska Magasinet AB, Addnature AB, Schibstedt, Svenska dagbladet.

Föreläsningen belyser stressorer, symptom på stress och sannolika konsekvenser av långvarig stress samt hur man kan utbilda sig själv om hur man kan förebygga stressrelaterad ohälsa och bibehålla en hög produktivitet över tid.

Träna för hjärnan är Johans träningskoncept . Johan har ansvarat för träning på flera olika träningscamper i Sverige och tränar företag, företagsledare, proffisionella fotbollspelare, hockeyspelare, skådespelare, artister i Sverige och USA där syftet är att skapa balans mellan mental anspänning och fysisk avslappning genom att ta kontroll över sina kroppar samt stretcha sina tankar om sig själva.

"Otroligt inspirerande föreläsning som öppnade ögonen för många av oss och som nu hittat motivationen att göra förändringar för ett bättre välmående.”
Malin Carlsson, HR & Malin Nordström, Marknad på Atea Sverige AB

Några av ämnesområden är:

 • Hur ökar vi förståelsen för stressrelaterade sjukdomar och hur kan vi jobba vidare med detta ur ett ledarskapsperspektiv.
 • Upptäck och hjälp den stressade medarbetaren.
 • Få mer gjort och bli mer effektiv genom mindre stress.
 • Friskvård istället för sjukvård.
 • Hållbara prestationer.
 • Prestationsfri träning.
 • Mindre stress ökad arbetsglädje.
 • Bli inte bitter, bli bättre.

Några kunder sagt om Johan

 

"Genom sin föreläsning på Världshälsodagen för Psykisk Hälsa med 100 åhörare blev omdömet helt övertygande att Johan Norén är en i allra högsta grad uppskattad och inspirerande föreläsare med engagemang, trovärdighet som ger förutsättningar och hopp till förändringar att hantera sin psykiska ohälsa i sin vardag och med fysisk aktivitet till att nå sjukdomsinsikt och tillfrisknande efter långvarig depression. Johan Norén var bra då det han berättade verkligen kom från hjärtat"

- Harrieth Ekroth Chef/Director Fontänhuset Nyköping

"Vi satt helt trollbundna och insöp det oförståeliga.Vi försökte förstå vidden av konsekvensen av att inte lyssna på kroppens signaler.Vi insåg också hur stark konsekvensen av ens tankar är. Hur vi väljer att tänka och förhålla oss till olika känslor och upplevelser. Ett slags uppvaknande.Känslan var att detta är en föreläsning som berör precis alla.Johan hjälpte och inspirerade oss till att öppna upp tanken och att välja väg." 

- Helena Hansson Ordförande Friskis&Svettis Falkenberg

"Stort varmt tack för din inspirerande tid hos oss. Jag är mer än tacksam för att ta del av dina erfarenheter ifrån din otroliga resa. Jag tar speciellt med mig sök fördelar, vårda det friska och följ min dröm" 

-  Camilla Bolmenius Varmförzinkning AB

Kom i kontakt med föreläsaren

Skicka ett mail till Johan på johan@forelasaren.se

Följ Johan på sociala medier

ta del av nyheter, föreläsningar och mycket mer

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >