Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Om föreläsaren Johan Norén

Johan är en internationell föreläsare och coach med kunder i norden samt USA. 

Med en utebliven dröm om att bli professionell ishockeyspelare började Johan i ung ålder intresserade sig för coachning, mentalträning samt ledarskap.

Johan’s förmåga ligger i att ha hög empati, fingertoppskänsla i att vara lyhörd, lyssna in kundernas specifika utmaning, därefter skräddarsy innehåll och översätta till kundens perspektiv för att möta dess interna utmaningar. 

Efter mer än 30 års intresse för ledarskap, 15 års erfarenhet av coachning, nästan 3 års egen upplevd erfarenhet av att vara sjukskriven med tillhörande rehabilitering, 8 år som föreläsare är han ofta en brygga i att möta elefanten i rummet och utmana det som skaver, bryta negativa processer, rikta om fokus frågorna och lyfta fördelarna, skapa kontext av det obekväma genom att vara tydlig, smidig samt vara relevant i varje sammanhang.

Johan har varit nominerad till årets talare och är uppskattad i flertalet sammanhang där man vill skapa samsyn och ökad teamkänsla, få individer och arbetslag att stärka och ta vara på dom interna resurserna samt riktiga kraft och energi åt en fördelaktig riktning. 

Johan jobbade under flera år som försäljningschef och blev långtidssjukskriven till följderna av stressrelaterad ohälsa med tillhörande utmattningsdepression.

Efter att ha genomgått rehabilitering så har han fördjupat sina kunskaper ytterligare inom ledarskap, coachning, hur vi kan öka det organisatoriska samarbetet, vikten av att sprida fördelaktig energi, motivation, hur jag kan inspirera mig själv och min omgivning, hur bemötande påverkar kollegor och klienter, självledarskap, organisatoriska samt individuella friskfaktorer för hållbara prestationer samt hantera hög arbetsbelastning med bevarat välmående.

Med erfarenhet av idrotten, näringslivet, sjukvården, många år som coach och nyfikenhet till ledarskap har gjort att Johan nu jobbar som rådgivare till några av landets mest framstående organisationer och företagsledare med kunder som bla Ikea , Hm, Regeringskansliet, Volvo, Polisen mfl.

Johan var under fyra år föreläsare samt instruktör för stiftelsen Goodsport foundation som på Idrottsgalan 2019 av Prins Daniel fick ta emot priset årets peppare.

Med hans breda erfarenheter har han förmågan att möta varje organisation oavsett bakgrund.

Johan intervjuar kontinuerligt företagsledare och människor ifrån olika delar av samhället för att fördjupa sig i de bakomliggande faktorerna till långsiktig hållbarhet och hur man kan jobba förebyggande för att bibehålla en hög produktivitet och långsiktig hållbar hälsa för sig själv och på arbetsplatser.

Denna erfarenhet har fått honom att nu utbilda individer samt företag genom att öka kunskapen och kunna tolka signaler på obalans och överbelastning och hur man kan genom tydliga strategier samt ett tydligt självledarskap kan öka produktiviteten för företag och dess medarbetares långsiktiga hållbarhet samt utveckling.

Johan är delaktig i flertalet företag och deras aktiva friskvårds satsningar där man aktivt eftersträvar en hög och lång hållbarhet, hög produktivitet tillsammans med ett långsiktigt välmående.

Företags friskvårds satsningar som Johan varit engagerad där det skapats samband mellan gemensam fysisk aktivitet till föreläsningar är bland annat Polismyndigheten, Refune Music Group Ab, Stockholmshem AB, Indiska Magasinet AB, Addnature AB, Schibsted Media Group, Svenska dagbladet där syftet är att skapa balans mellan höga prestationer och en långsiktigt hållbar hälsa.

Stiftelsen Goodsport fick i i direktsändning på Idrottsgalan 2019 ta emot priset Årets Peppare av Hans Kungliga Höghet Prins Daniel.

"Johan har under fyra år varit en del av Goodsports sportsliga samhällsprojekt skolträffen. Johan har med sin bakgrund och erfarenhet fångat barnen på ett väldigt speciellt sätt. Johan har föreläst och lett samarbetsövningar och som bygger på tillit och respekt och som har lett till att över 3000 barn och ungdomar i åldrarna 7-14 år har skapat nya vänskapliga band och fått utmana sig själva".

Marie Forsberg Nationell projekt ledare Goodsport. https://www.goodsport.se

”Skolträffen syftar till att motverka fördomar, utanförskap och segregation. Genom Skolträffen skapar vi möten mellan barn och unga från olika områden med olika bakgrund vad gäller kultur och socioekonomiska förutsättningar. Vi vill få ungdomar till att bygga nätverk och skapa kamratskap över de synliga och osynliga gränser som finns i vårt samhälle.”

Träna för hjärnan.

2015-2018 genomförde Johan två ironman, arrangerade tränings event i Sverige samt utomlands för att öka medvetenheten om de positiva effekterna för hjärnan som skapas av fysisk aktivitet, var personlig tränare till företagsledare, fotbollspelare, hockeyspelare, skådespelare och artister där syftet var att skapa balans mellan höga prestationer och en långsiktigt hållbar hälsa.

2017-2018 drev Johan podcasten träna för hjärnan med gäster som Dr Anders Hansen, Kristin Kaspersen, Mikael Persbrandt, Markoolio, Agneta Sjödin mfl. 

Syftet med dessa samtal var att få ta del av gästernas egna tankar, reflektioner och erfarenheter ifrån livets utmaningar samt hur fysik aktivitet påverkat dess prestationer samt långsiktiga välmående. 

https://tranaforhjarnan.podbean.com

2020 jobbade Johan som volontär på självmordslinjen mind https://mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen/

 


Maximalt hållbar prestation genom ökad arbetsglädje samt minskad stress.


Johan Norén är föreläsare och anlitats av bland annat HM, Ikea, Regeringskansliet, Carlsberg, Coca-cola Company AB, Chalmers TKH, PwC,  Universal Music AB, Elgiganten.

Ämnesområden som Johan pratar om är arbetsglädje, friskfaktorer, strategier för ett hållbart arbetsliv, hantera förändring, stress, självledarskap, lusten och motivationen i att vara produktiv över lång tid. Vad behöver vi för att må bra och prestera optimalt långsiktigt?

En inspirerande och energirik föreläsning om vikten av eget ansvar och att bidra för att skapa arbetsglädje och bevara friskfaktorerna för att skapa en långtids frisk arbetsplats med produktiva och välmående medarbetare. 

Du får exempel, metoder och förhållningssätt för att du som privatperson samt oavsett din roll på din arbetsplats bättre ska kunna hantera stress och tidigt upptäcka signaler på obalans hos dig själv och dina medarbetare. 

Hur skapar vi den friska arbetsplatsen där vi ökar förståelsen om att din energi sprider sig och att fördelaktiga resultat börjar med välmående medarbetare.

Vikten av starka team där människan och laget kommer först och där resultat är en effekt av hur medarbetarn mår. Det är skillnad på stress, mycket att göra och få mycket gjort.

Målsättningen är att du efter föreläsningen ska inneha en ökad kunskap i att identifiera bakomliggande faktorer som orsakar ineffektivitet och stress, känna mindre press och minskad stress och en ökad motivation till att skapa den dagliga arbetsglädjen där livet och jobbet inte känns som ett ända stort krav utan en tid där vi skapar ett långsiktigt må bra. 

” Pricksäkert och Trovärdigt. Flera tycker att det var den bästa föreläsning de lyssnat på i samband med jobbet”

Gustaf Bratt. Nordea Sweden

”Bra energi, rätt tonalitet, underhållande utan trams. Trovärdigt, tänkvärt och rakt.”

 Leif Nordin, Ledarnas Sveriges chefsorganisation. 

"Passar ledare, ledningsgrupper och bolag generellt om inte annat så får man sig själv en tankeställare och blir enkelt otroligt motiverad."

Utvalda artiklar:

Några kunder sagt om Johan

"Passar ledare, ledningsgrupper och bolag generellt om inte annat så får man sig själv en tankeställare och blir enkelt otroligt motiverad." 

- David Rönnberg CEO Indiska Magasinet AB

 

"Stort tack Johan. Berörande och Berikande.
Blev huvudämnet vidare in på kvällen." 

- Frida Hult. Sergel Kredittjänster AB

 

"Vi bad Johan om hjälp att med en coachande workshop berörande frågor om stress i samband med en stort förändringsarbete. Personalen uppskattade verkligen dina råd och öppenhet kring dina egna erfarenheter. Johan fans även som stöd för ledningsgruppen i samband med workshopen för hur frågor och vidare arbete skulle tacklas. Tack Johan" 

- Daniel Hörnqvist - VD på addnature

Kom i kontakt med föreläsaren

Skicka ett mail till Johan på johan@forelasaren.se

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >