Skip to content

6 av 10 tjänstemän i privat sektor känner sig stressade på jobbet, enligt Unionens nya stressindex. Störst andel, 66 procent, anger att hög arbetsbelastning är orsaken, följt av otydlighet vad gäller ansvarsfördelning och ledarskap. Det framgår också att det finns tydliga könsskillnader – där kvinnor upplever sig stressade i högre grad än männen.

Av de som känner sig stressade säger två av tre att en anledning till jobbstressen är för hög arbetsbelastning, vilket gör det till den överlägset vanligaste orsaken. Arbetsgivare kan göra mycket för att minska de anställdas stress. Framförallt är det viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande på Unionen, i en kommentar.

https://www.arbetsvarlden.se/hog-arbetsbelastning-framsta-orsaken-till-jobbstress/

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >