Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Konflikter med egna värderingar!

” Överläkaren Alexander Wilczek tror att den kraftiga ökningen av psykisk ohälsa hos läkare beror på att dagens sjukvårdssystem och dess krav på produktivitet, administration och effektivitet krockar med läkarens syn på vad som är viktigt. Socialpsykologen Christina Maslach har identifierat sex orsaker till arbetsrelaterad utmattning, för stor arbetsbörda, brist på kontroll, otillräckliga belöningar, bristande gemenskap, orättvisa beslut och konflikter med egna värderingar. För läkares del är ofta den sista punkten avgörande, enligt Alexander Wilczek. Vi brukar kalla det samvetsstress eller etisk stress. Det är kolossalt tärande att hamna i konflikt med sina egna värderingar. Man får ett slags inre skavsår”

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >