Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Stress. Prestationsbaserad självbild.

 

IMG_4019

Att krampaktigt hålla fast i sitt eget värde baserat på prestation vs att släppa taget och se värdet av sig själv från sina egna värderingar i att vara.

Att se sin egen duglighet samt bilden av sig själv kopplat till en prestation kan över tid utveckla en prestations baserad självbild.

Denna bild kan inledningsvis vara berikande och utvecklande av resultat då kraven inne från en själv om ens duglighet är stora och bygger på prestation samt kan vara berikande så länge resultaten går i en fördelaktig riktning, farhågan samt dess skörhet kan yttra sig när prestationen inte längre går åt det fördelaktiga hållet samt inte ligger i linje med det prestations baserade ideal om sig själv och verkligheten som kan ha byggts upp.

Att vara självmedveten samt förstå detta kan vara en utmaning då tiden går åt att bära olika prestations baserade roller som man själv byggt upp.

Dessa roller kan bilda ett beteende med katastrofala följder där man på sikt kan dränera hela sitt inre jag av upplevelsen att aldrig räcka till samt en inre jakt på perfektion som sällan infinner sig. Känslan av oduglighet kan infinna sig samt att kroppens egna signaler på utmattning trycks undan då skenet av duglighet genom prestation till varje pris försöks upprätthållas.

Att bygga upp sin identitet på sin prestation, titel, visitkort, idrottskarriär, utbildning, roll kan göra att man blandar ihop vad man gör mot vem man är och kan bidra till att man tappar sig själv, när det den prestations baserade rollen faller så är risken att man inte kan relatera till sin identitet vilket kan resultera i en identitets kris som kan vara en utmaning att hantera.

Att sluta jaga eller bli stoppad i sin jakt på duglighet och släppa, tappa greppet kan ha sina absoluta fördelar och vara berikande för ens eget välmående. Att komma till insikt att man inte är sin prestation kan lätta på upplevelsen av inre stress samt öppna upp för berikande insikter om vem man är och vad man egentligen står för.

Att ersätta inre krav ,press, stress, prestationsångest ,rädsla med lust, energi, nyfikenhet samt inre frid av sin egen duglighet kan vara ett berikande tillstånd.

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >