Skip to content

img_4526_

 

Vet bäst själv ingen kan hjälpa mig vs våga be om hjälp.

Att uttrycka lika bra jag gör det själv då bara jag vet hur det ska göras alternativt hålla uppe ett sken samt en fasad av att allt är bra och försöka springa ifrån sina utmaningar och ej våga be om hjälp då rädslan av att visa sig sårbar samt rädsla för att bli bortstött kan vara ett vanligt förhållningssätt som tydligt kan begränsa sin egen utveckling då man valt en vald sanning om att människor inte är förstående eller är behjälpliga.

Att utgå från att ingen förstår en eller når hur man mår kan tydligt skapa en felaktig bild om andras vilja att förstå och hjälpa till.

Att aktivt utmana tanken att ju fler man direkt eller indirekt ber om hjälp ju mer hjälp får man och ju mer hjälp man får ju större är sannolikheten att ju bättre man mår kan minska den inre stressen samt skapa ett positivt förhållnings sätt där man förutom hjälp får möjlighet att springa på berikande människor som växer med eget asvar.

Att nyfiket med ett öppet sinne hålla sig nära människor som själva gått igenom utmaningar samt söka sig till människor som i ens egna ögon är en bild av där man själv skulle vilja vara och be om hjälp kan hjälpa en att lyfta blicken samt hämta kraft för att överföra i sin egen verklighet.

Att utgå från att eget ansvar får andra att växa kan göra att man tjärnar på att släppa kontroll samt slopar tron om att man vet bäst själv. Att öppna upp sig och be om hjälp och ta del av andras bästa egenskaper borde göra att man själv blir rik på människors bästa egenskaper vilket borde bidra till att man kommer närmande sitt eget bästa jag vilket ökar produktiviteten hos sig själv och andra.

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >