Skip to content

bigstock_conference_hall_19002266

Ja vs nej.

Att säga ja för att tro att ju mer man säger ja ju dugligare mot sig själv och andra är man kan vara ett vanligt förhållningssätt som bidrar till att man upplever inre press och krav som utmynnar i stressrelaterad ohälsa vilket tyvärr i många fall slutar med en total kollaps med tillhörande trauma då den upplevda verkligheten av att vara alla till lags och konsekvensen av att prioritera bort sig själv helt dränerat en själv inifrån.

Att säga ja när den inre rösten säger nej kan skapa en inre konflikt som utmynnar i inre press som skapar stress av att gå emot sin egen vilja vilket kan upplevas som krav av egna och andras ideal av att vara andra till lags.

Att träna på att följa sin egen röst och säga nej kan upplevas jobbigt men kan med träning skapa en ny självbild som heter jag duger som jag är och andras bild av mig själv i prestation jag inte längre bär.

Att träna på att koppla ner och koppla av genom att säga nej kan ge mer om man vill stärka den bild i spegeln av det man ser vilket bör vara bilden av sig själv i att vara själv vilket kan göra att man bildar en helt ny uppfattning om sig själv som heter jag duger så som jag är även när jag säger nej vilket kan skapa ro i att vara.

Att säga ja men att mena nej kan skapa prestationsångest då pressen av att prestera kan komma ifrån av att ha sagt ja till något man egentligen haft en vilja att säga nej till, att då säga nej kan lätta pressen som skapar stressen och i stället skapa känslan av lätthet och frihet i att följa sig själv.

Att sluta säga ja när den inre rösten säger nej och träna på att sätta gränser, säga nej samt börja lyssna inåt och följa den inre rösten och mot sig själv säga ja och följa sin egen dröm vilket absolut kan bidra till att må bra som i en positiv spiral direkt kan skapa en helt ny verklighet där man tittar upp och inte ner och av livet absolut vill ha mer.

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >