Skip to content

IMG_5507

 

Att se att man badar i problem vs se att man simmar i ett hav av möjligheter.

Att över tid träna sin egen hjärna samt attityd till det som händer kan vara en berikande del av livet för att komma till insikt i att man kan sprida ringar på vattnet till sitt eget jag samt i relationen till andra medmänniskor.

Med insikt i att hjärnan går att träna upp i sitt sätt att tänka borde skapa förståelse för att våra dagliga beslut vilar i vårt sätt att tänka samt slå hål på den valda sanningen om att man är som man är och är opåverkbar i hur man vill vara.
Fördel eller nackdel, problem eller möjlighet kanske beror på hur man är van att träna och hur man konsekvent väljer att träna i att se på saker.

Att träna på att se problem kan bidra till en positiv utveckling i att bli duktig på att se just det och kan bidra till att man upplever att man konstant badar i problem vilket kan dränka en själv och andra i ens mönster av tankar och beteenden som gör att man strandar för gott.

Att sluta älta och dyka på djupet i problem utan aktivt träna på att acceptera dom nya förutsättningarna och börja träna på att se fördelar kan utveckla en färdighet i att se just fördelar och kan rädda en själv och andra vilket bidrar till att man gemensamt rider på vågor av tankar och beteende som gör att man simmar i ett hav av möjligheter.

Kanske är det genom att vara nära att drunkna som man blir berikad med insikten av att ens beteende är en produkt av ens tankar och att därefter noga vakta sina egna tankar samt andras kommentarer och delade energier av valda tankar då dessa direkt samt indirekt med absolut största säkerhet kan påverka hur man mår.

Att träna upp sin egen förmåga och ta ansvar i att se fördelarna borde ligga före kommentaren “hoppas på förändring” då förändringen sällan kommer av sig självt utan är en produkt av förändrade tankar som skapar nya beteenden och nya handlingar mot önskat läge.

Att sluta konstatera och älta problem och sluta se att se att man badar i problem och istället vända på förhållningssättet och ta ett aktivt beslut i att träna attityden i att detta blir en semester där man är med och styr hur man mår som gör att man simmar i ett hav av möjligheter.

 

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >