Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Tack AG Advokat.

 

Hur säkerställer vi medarbetarnas välmående för att kunna skapa en hållbar arbetssituation med bibehållet välmående.

Höga mål, hög energi, hög medvetenhet och förmåga att reflektera över sin egen situation.

Worklife balance, Stress, Hållbarhet  ,Friskfaktorer, Återhämtning

 

 

Förebild restaurang ÄNG.

“Restaurang Äng är en restaurang som siktar högt ska målen alltså inte nås på bekostnad av personalens välmående.

Man har också anlitat en psykolog med erfarenhet från elitidrott som ska finnas tillgänglig för personalen.

– Där är fokus stresshantering, för att inte sätta för stor press på sig själv. Lagom press är bra för att prestera, men det är viktigt att man har verktyg för att hålla pressen på den nivån, förklarar Ann-Catrine Johansson.

Filip Gemzell säger att målet är att skapa en arbetsplats man inte vill säga upp sig ifrån.

– Vi kommer anstränga oss väldigt hårt för att det ska bli en av de bästa arbetsplatserna i branschen, och förhoppningsvis vara ett exempel som andra följer efter”.

 

 

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >