Skip to content

 

Att ha sina inre värderingar förankrade i sig själv kan vara att föredra, att gå emot dom och försöka parera för att vara andra tillags och då gå emot sig själv kan över tid få ödesdigra konsekvenser där man gör avkall på sitt eget inre jag.

Att ta ett beslut om att följa sig själv och att följa sina egna inre värderingar kan få direkt fördelaktiga konsekvenser.

Tack samtliga på Esri AB för ett genuint engagemang och att ni lever och följer era uppsatta värderingar.

Nyfikenhet.

Kreativitet.

Engagemang.

Samarbete. 

Mod.

Bli inte bitter, bli bättre.

http://www.esri.se

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >