Skip to content
Att se, bekräfta, inkludera, uppmuntra, hjälpa och våga be om hjälp, stödja varandra, fokusera på hur vi kan göra varandra bättre samt skapa en individuell strategi för den personliga återhämtningen kan skapa en organisatorisk hållbarhet med ett långsiktigt må bra.

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >