Skip to content

Stort tack Chalmers tekniska högskola och Nordea för möjligheten att få föreläsa hos er.

Då det inte finns något likhetstecken mellan höga betyg, höga prestationer och må bra då många som har högsta betyg och de som utför höga prestationer mår dåligt med tillhörande prestationsångest av stress som bildats av press som ofta kommer ifrån orimliga yttre, inre samt ärvda krav med en utvecklingsbar förmåga att skilja på sak och person.

Att träna på att skilja på bilden av sig själv i relation till prestation kan vara av värde då risken annars finns att utveckla en prestationsbaserad självbild.

En bild som kan vara fördelaktig och som kan bidra till fördelaktiga resultat så länge som produktiviteten och resultaten går i en fördelaktigt riktning men som kan bilda en destruktiv spiral med katastrofala följder under jakten på prestation.

Där en känsla av otillräcklighet och att vara jagad av sig själv då bra alltid kan bli lite bättre då önskat läge innebär perfektion. Tillsammans med att en värdering görs i jämförelse med andras prestationer utan att titta på bakomliggande resurser och förutsättningar.

Det kan skapa en jakt med tunnelseende där symptom och tecken på obalans trycks bort och vid icke fördelaktigt utfall bidra till ett intern trauma av upplevda känslan av att ej känna något värde då värdet enbart baseras på den icke fördelaktiga prestationen.

Att träna på att särskilja på person och prestation kan skapa en stärkt känsla av sig själv med minskad inre press där värdet av sig själv och ens värderingar samt egenskaper är oberoende egna eller andras resultat.

Det kan bilda en bild av sig själv som säger jag är bra som jag är och där resultat och prestation är sekundär och jämförelse med andra helt slopas.

Detta kan minska den upplevda inre och yttre pressen med tillhörande stressen och eliminera prestations ångest med en ny upplevd känsla av inre harmoni och glädje till sig själv i relation till att vara den man är oavsett resultat.

Att börja inventera och sortera i de interna grundorsakerna till upplevd stress,träna på att värdera sig utan prestation,sänka inre krav på perfektion, träna på att jämföra sig med sig själv, släppa kontroll över andras resultat och börja ställa frågan vilka värderingar värderar jag hos mig själv, höja ambitionsnivån i att vara nöjd kan skapa en minskad upplevd inre stress, skapa inre frid och upptäcka samt respektera värdet i sig själv av att vara den man är med ett liv som inte känns som ett ända stort krav utan en tid vi har fått att ta vara på och uppleva ett inre må bra.

” Pricksäkert och Trovärdigt. Flera tycker att det var den bästa föreläsning de lyssnat på i samband med jobbet. Väldigt många av oss som kände igen sig i dina exempel. Jag tror att det är otroligt lätt att man bara låter “allting” rulla på och så plötsligt trillar man dit. Många bra och belysande exempel i din föredragning. Flera av oss som lyssnade kommer säkert att försöka öka sin egentid för att undvika de vanligaste fallgroparna”

Gustaf Bratt. Senior Corporate Access. Nordea Sweden

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >