Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Tack Stockholmshem AB.

Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag. ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB.

Stockholmshem bildades 1937 och sedan dess varit en av de största aktörerna i Stockholms utbyggnad och framväxt.

Att förstå att där man tystar ner, lägger locket på och försöker dölja att det finns en överbelastnings problematik som orsakar press som bildar stress och skapar utmattade medarbetare skapar större problem än där man genom ett modigt ledarskap vågar lyfta frågorna och inventera orsakerna.

Konsekvent följa upp och prata om hur vi som medarbetare mår, skapa ett öppet klimat och en tolerans där man hjälper varandra i processerna. Inventerar förutsättningarna, förväntningarna resurserna samt strukturerna och litar på de långsiktiga vinster man får då produktivitet och resultat är en effekt om hur man mår kan bidra till att stoppa en negativ process i tid och skapa långsiktigt fördelaktiga konsekvenser med ökad produktivitet samt ett bibehållen välmående.

Inget resultat har något värde om priset innebär att någon bli sjuk och att jobba när man är sjuk sällan får friska konsekvenser.

Att möta människan i hur den mår kan vara ett sätt att börja bygga långtids friska arbetsplatser där ett stort humankapital blir ett fördelaktigt sparkapital i långtidsfriska medarbetare.

http://www.stockholmshem.se

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >