Skip to content

”Vi har inga större problem hos oss då vi bara har tre som gått in i väggen och som nu är sjukskrivna på grund av stress, lite svinn får man räkna med”. Ännu ett skämt.

Att förstå att man inte blir sjuk den dagen man bedöms att bli sjukskriven utan att man är sjuk långt tidigare och successivt jobbat sig till och i ett sjukt tillstånd då väggen inte är en direkt uppenbarelse utan effekten av ett konsekvent beteende.

Denna insikt skulle kunna innebära att man som medmänniska oavsett profession förstår att man har haft en sjuk medarbetar som jobbat i en icke fördelaktig intern samt extern struktur under betydande tid med sannolikt sjuka konsekvenser då man inte bara blir sjuk över en natt.

Där omgivningen missat eller valt att blunda för tecken som för ett tränat öga är uppenbart och när man tittar i den mänskliga svarta lådan i efterhand förstår att man med största sannolikhet har ett större problem än vad man tidigare trott.

Att börja med att implementera ödmjukhet till sig själv och till andra i att stålmannen/stålkvinnan enbart finns i fantasin, investera tid och använda medarbetarsamtal för att prata med medmänniskan och inte om resultaten, konsekvent följa upp och prata om hur vi som medarbetare mår, skapa ett öppet klimat och en tolerans där man hjälper varandra i processerna, inventerar förutsättningarna, resurserna samt strukturerna och litar på de långsiktiga vinster man får då produktivitet och resultat oftast är en effekt om hur man mår kan bidra till att stoppa en negativ process i tid och skapa långsiktigt fördelaktiga konsekvenser.

Inget resultat har något värde om priset innebär att någon bli sjuk.

Sjukt mycket att göra tillsammans med sjukt lite återhämtning skapar sällan friska konsekvenser.

Bli inte bitter, bli bättre.

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >