Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Vila förebygger utmattningssyndrom.

Vad är stress?

Stress kan ses som allt mellan jäkt och utmattningssyndrom. Ett för högt varv eller alltför höga krav är ett vanligt sätt att beskriva stress idag. Att ha mycket att göra brukar i sig inte vara tillräckligt; det är när vi upplever nedsatta möjligheter att bemästra eller kontrollera situationen som vi upplever stress.

Hur yttrar sig stress?

Stress kan yttra sig på många olika sätt i de flesta av våra organsystem och dess funktioner. Här följer beskrivningar på stressrelaterade besvär:

 • Känslomässiga reaktioner: oro, ångest, nedstämdhet, trötthet, känslor av otillräcklighet, isolering och sömnstörningar.
 • Intellektuella funktioner: nedsatt koncentrationsförmåga och svårigheter att ta itu med problem, att komma till beslut, att se mål och att arbeta strukturerat. Minskat engagemang och uthållighet.
 • Nedsatt immunförsvar så att man lättare drabbas av infektioner.
 • Störningar i magtarmkanalen: ökad gasbildning, ökade tarmljud, förstoppning, diarré, illamående, kräkningar och värk av olika grad. Symtomen kan uppstå även om kosthållningen är bra.
 • Hjärt- och kärlsjukdom: hjärtrytmrubbningar, högt blodtryck, hjärtinfarkt. Ökad risk för proppar. Negativ påverkan på blodfetter.
 • Huvudvärk, punktvis eller vara mer generell. Migrän kan utlösas av stress och spänningshuvudvärk kan vara orsakat av stress.
 • Hudutslag. Eksem och herpesinfektioner brukar blomma upp när man känner sig pressad och trött.
 • Smärtor och besvär från rörelseorganen: nack- skulder besvär. (Ett högt tempo leder ofta till uppdragna axlar, försämrad arbetsställning och mindre pauser). Ländryggssmärtor, “tennisarm”, “musarm”.

Hur lär jag mig att stressa av?

Vi behöver förhålla oss till stress genom att ställa realistiska krav på oss själva så att vi behåller en hälsosam balans i tillvaron mellan aktivitet och vila. Som student har man inga fasta arbetstider och det blir särskilt viktigt att vara uppmärksam på balansen mellan arbete och vila. Ett riktmärke kan vara att fördela dygnets 24 timmar i åtta timmars sömn, åtta timmars arbete och åtta timmars fri tid som i sig inrymmer många olika områden i livet.

Under korta perioder kan detta vara svårt att hålla (såsom veckan innan en tenta). Det är i sig inte farligt att ha en högre belastning under en kortare period. Det viktiga är att man efter en period av höga krav och stress tillåter sig själv att koppla av och återhämta sig.

En student har definierat studiestress på följande sätt:

… en ständigt närvarande samvetstyngd, en oro för att misslyckas samt en känsla av att mer tid borde ägnas åt studierna. Att all tid är potentiell studietid.

Antistresstips

 • Kör inte över dina känslor och kroppssignaler, undersök informationen i dessa
 • Utgå från dina egna behov och värdegrunder
 • Jämför dig inte negativt med andra
 • Jämför dig med din egen utveckling och kunskapsprocess
 • Skriv listor och prioritera/planera
 • Gör en sak i taget och var närvarande i det du gör
 • Vårda dina relationer

Mindfulness – att vara medvetet närvarande

 

Mindfulness kan vara ett effektivt sätt att motverka stress och få balans i tillvaron. Centralt är att försöka föra uppmärksamheten till det som sker i nuet och bli mer medveten om sig själv. Man strävar efter acceptans av nuet för att mer medvetet kunna välja vad man vill förändra.

Hur uppnår man detta? Försök istället för att värdera och bedöma att observera och undersöka hur det känns i kroppen och vilka tankar och känslor som dyker upp. Modellen SOAS är ett hjälpmedel till att göra medvetna val.

Den viktiga andningen

Din andning är nyckeln till avslappning. Därför är andningen är central i stresshantering och mindfulness.

Här följer några andningsövningar:

 • Börja med att fokusera på din näsa och känn din andning
 • Räkna långsamt till fem samtidigt som du långsamt andas in ett långt, djupt andetag genom näsan
 • Håll andan och räkna lugnt till fem. Säg eller tänk tyst för dig själv:

… djup inandning
… djup inandning
… djup inandning
… djup inandning
… djup inandning

 • Efter cirka 5 sekunder, andas långsamt ut genom näsan medan du långsamt räknar till fem.
 • Repetera hela sekvensen tio gånger.

Källa:

https://ki.se/utbildning/stress

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >