Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Kraften i att rikta energin åt samma håll.

Dom informella ledarna som sprider dolda budskap av missunnsamhet, avundsjuka, kritik eller på andra sätt torpederar verksamheten inifrån behöver få en chans.

 

En chans att omvärdera sina värderingar, få förtydligat syftet med dess närvaro, förklara kraften i att det som verbalt, genom kroppsspråk och fysiska handlingar smittar av sig på omgivningen vilket tids nog sannolikt blir en del av normen samt kulturen i hur vi pratar och uppträder mot varandra.

 

Chansen kan då vara att bli upplyst, införstådd, uppmärksammad om de gemensamma värderingarna, normerna, syften, mål gemensam spelidé samt vänligen vädja till ändrat beteende eller ges chansen att få fortsätta med samma beteende på en annan arbetsplats.

 

Informella ledarna är en stark kraft att få med och för att förtydliga vår gemensamma idé och samsyn i våra värderingar.

 

Nå dom och nå ut.

 

Acceptera din roll, acceptera andras roll, fokusera på fördelarna med olikheter och lyft konsekvent syftet med målet kan få direkt fördelaktiga konsekvenser.

 

Erfarenhet, rutin samt ungdomlig entusiasm är oftast en fördelaktig kombination.

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >